BB BLACK DOG-NO TWO(CD-WHITE DOG RECORDS CD 000002)

När man tittar i bookleten så ser man ett väldigt snyggt omslag och det är då inte jag förstår varför folk bara kör Spotify etc och man missar så mycket då. När jag tittar i det igen så känner jag att när man tittar på bilderna så känns det väldig svårt att placera bilderna där också på medlemmarna och förstå vilken sorts musik de spelar. Det blir en ganska psykedelisk stil som strömmar ut ur mina högtalare till sist. Det är en ganska angenäm tillställning måste jag säga och jag tror helt klart att ni som gillar lite flummigare metal kanske kan uppskatta detta för det är en ganska tung typ av psykedelia och jag tänker 70-tal mer än nutid. 22/6-2015

******

BB BLACK DOG-NO TWO(CD-WHITE DOG RECORDS CD 000002)

When you look in the booklet, you will see a very neat covers and that is when I do not understand why people just run Spotify etc and you miss so much then. When I look at it again, I feel that when looking at the pictures, it feels mighty difficult to place the pictures in which also the members and understand what kind of music they play. It will be a pretty psychedelic style that flows out of my speakers at last. It's a pretty enjoyable event, I must say, and I think clearly you who like a little psychedelic metal might appreciate this because it is a rather heavy type of psychedelia and I think 70 more than the present. 22/6-2015

BB BLACK DOG-NO ONE(CD-WHITE DOG RECORDS CD 000001)

På denna skiva är det lite “öppnare” musik och de spelar på på ett inte lika psykedeliskt sätt måste jag saga. Lite mer bluesigt eller hur man skall uttrycka det och det kanske inte är hårdrock och det är inte pop och det är lite rock och det är…det känns väldigt förvirrat när man lyssnar på den här skivan faktiskt. För det är egentligen helt omöjligt att sätta de i ett fack tycker jag! Det enda jag kan säga egentligen är att det är en väldigt välspelad musik. Det kan vi alla fall komma överens om men om jag sedan kommer att lyssna på den varje dag tvistar de lärde. Det blir det troligen inte men det är ändå en skiva fylld av ljud och andra intressanta saker som jag faktiskt kommer att komma åter till. 22/6-2015

******

BB BLACK DOG-NO ONE(CD-WHITE DOG RECORDS CD 000001)

On this disc, it is a bit 'more open' music and they play a less psychedelic way, I must say. A little more bluesy or how to express it, and it might not be hard rock and it's not pop, and it's a little rock and it's ... it feels very confused when listening to this album, actually. For it is really impossible to put those in a tray, I think! The only thing I can say really is that it's a very well played music. We can all cases agree but if I am going to listen to it every day disputed among scholars. It will probably not but it is still an album full of sound and other interesting things that I'm actually going to come back to. 22/6-2015