BAYSIDE-THE WALKING WOUNDED(CD-VICTORY RECORDS VR -336-2BORDER) Gott med band som finner sin spelglädje tycker jag. Det känns som om Bayside har hittat rätt i sin musik nu. Lite ilsket sådär på en lagom nivå och det är kul att höra gruppen. Man kan inte säga vilken musikstil de har egentligen för den här typen av musik är svår att sätta in i ett fack. Poppig punk, punkig pop, emotionell rock eller vad som helst….ganska ointressant egentligen för det är bra musik som är namnet på musiken kanske. Många låtar har all chans i världen att bli hits i undergroundkretsar och jag tror att Bayside går en ljust framtid till mötes.(SJU) 20/2-07

BAYSIDE-THE WALKING WOUNDED(CD-VICTORY RECORDS VR -336-2BORDER) It´s fine with bands which finds their happiness to play I think. It feels like if Bayside have found the right in their music now. A little bit angry in a niveau which is really good and it´s fun to hear the group. You cannot say which musicstyle they play because this type of music it´s difficult to put in a special style. Poppy punk, punky pop, emotional rock or whatever….really uninteresting because it´s good music which is the name for the music maybe. Many songs have all chances in the world to be small hits in undergroundmusic and I think that Bayside have a really clear future.(SEVEN) 20/2-07

BAYSIDE-ACOUSTIC(1 CD 1 DVD/VICTORY RECORDS VR 293/BORDER) Blanda tidig Costello med Bad Religion har jag en gång beskrivit denna grupp som. På denna skiva kanske det inte är riktigt rätt för här spelar de akustiskt och det är en riktigt trevlig upplevelse. Kul att höra att egentligen bakom den tuffa punkattityden finns hela tiden en singer/songwriter och här hör man också hur bra låtar punklåtarna är egentligen. Lågmält som ni förstår men ändå känns det helt rätt. Med denna skiva får man också en DVD som visar på Bayside…..alltid trevligt med lite bonus och jag återkommer till denna när jag sett mer på den.(ÅTTA) 2/3-06

BAYSIDE-ACOUSTIC(1 CD 1 DVD/VICTORY RECORDS VR 293/BORDER) Mix early Costello with Bad Religion have I once described this group as. On this record is that maybe isn´t right because here they play acoustic and it´s a really good experience. It´s fun to hear behind the tough punkattitude that is is a singer/songwriter and here you can also hear how good punksongs is. Low style over this as you can understand but it feels really right to hear this. With this record you get a DVD also and it shows Bayside….always nice with some bonus and I come back to that when I have seen it a little bit more.(EIGHT) 2/3-06

BAYSIDE-BAYSIDE(CD-VICTORY RECORDS VR 258/BORDER)Jag var helt säker på att få höra värsta hardcoren när Bayside sattes på hemma hos mig. Men jag blev riktigt positivt överraskad , för ut strömmar poppig punkrock i samma anda som andra gladpunkband utan att låta glättigt. Det känns som om de har tänkt igenom låtarna lite längre än kollegor som Good Charlotte, Blink 182 och de grupperna och man hör ganska snabbt att den här gruppen tillhör de mer alternativa banden de kommersiella och det visar sig genom äktheten som strömmar ut ur högtalarna. Inte sån att jag misstror de andra banden för de har spelat punk innan de blev kända. Man blir glad av Bayside melodiska musik och det är väl det som är meningen med musik.(ÅTTA) 16/9-05

BAYSIDE-BAYSIDE(CD-VICTORY RECORDS VR 258/BORDER)I was sure that it should be hardcore when Bayside was on in my stereo at my home. But I became really positively surprised because out comes poppy punkrock in the same spirit as other happypunkbands without sounding too nerdy. It feels like if they have been thinking through the songs longer than their colleagues as Good Charlotte, Blink 182 and those groups and you can hear really fast that this group have more in commen with the alternative bands than the commercial and that can you hear in their honesty which streams out of my stereo. Not so that I don´t think the other bands is pure and true because they played punk before they were wellknown. But you get happy of Bayside melodic music and that´s the meaning with music, isn´t it?(EIGHT) 16/9-08

BAYSIDE-SIRENS AND CONDOLENCE(CD-VICTORY RECORDS VR 211/BORDER) Ett av Victorys snällare band utan att vara snälla. Ganska melodiös hardcore eller poppunk eller kalla det vad ni vill för Bayside är riktigt bra. De har satsat en hel del på sången känns det som och det gör de verkligen gott med den typen av sång som de kör. De har lagt ganska långt fram och det gör att Baysides musik känns ganska egen och det är ju inte många grupper man kan säga så om och då menar jag egen musik utan att köra konstig musik. Men skall jag säga något så blanda tidig Elvis Costello och Bad Religion, ja jag vet det låter som en helt omöjlig blandning så skit i den och försök att hitta skivan istället.(ÅTTA) 24/11-04

BAYSIDE-SIRENS AND CONDOLENCE(CD-VICTORY RECORDS VR 211/BORDER) One of Victorys more nicer bands without being nice. Really melodic hardcore or poppunk or call it what you want because Bayside is really good. They have tried to get foreward the vocals really much and it´s really makes them good to have the vocals in the way they have it. This makes bayside music really own in some way and there isn´t so many groups which you can call own today and then I mean own music without being peculiar. But shall I say, mix early Elvis Costello with Bad Religion, yeah I know this sound as a really odd mix so don´t give a damn about and try to get the record instead.(EIGHT) 24/11-04