BASTOGNE-…FUCK EM ALL WE´RE BASTOGNE(CD)

Bastogne har lagt till ett 77 efter sitt namn på Facebook och jag hoppas att detta betyder 77-punk. Visst är så fallet och Bastogne spelar någon typ av modernare punk fast med väldigt mycket inslag av 77-punk tycker jag. Jag tycker nästa det är lite synd att de inte sjunger på sitt hemspråk men de har väl valt engelska för att mer folk skall förstå och det förstår man ju också. Det är 9 låtar på skivan och de är alla fyllda av melodier och ett sound som sagt härrör bakåt i tiden och det gör det bra men jag vet inte…det är något som fattas för att det skall bli en fullpoängare men jag skall ge de några mer chanser nu för dåligt är det absolut inte…30/9-2014

*******

BASTOGNE-…FUCK EM ALL WE´RE BASTOGNE(CD)

Bastogne has added a 77 after his name on Facebook, and I hope that this means 77-punk. Certainly this is the case and Bastogne play any type of modern punk but with a lot of elements of 77-punk I think. I think next it's a pity that they do not sing in their native language, but they have been well chosen English for more people to understand it and understand it like this too. There are 9 songs on the album and they are all full of melodies and a sound that said originates back in time and do it well but I do not know ... it's something that is taken for it to be a perfect score, but I will give some more chances now for the bad, it is certainly not ... 30/9-2014