BASTARDS ON PARADE-EMPTY BOTTLES & BROKEN THINGS(CD-WOLVERINE RECORDS WRR 196)

Att grupper som Flogging Molly, Dropkick Murphys etc inspirerar nya grupper märker vi här för Bastards on parade har lyssnat en hel del på den typen av folkpunkgrupper och fått till sitt sound. Kanske inget revolutionerande men det är bra i alla fall. I Bootleggers får man till och med lite smak av skamusik i små doser. Jag blir väldigt glad när jag lyssnar till den här typen av musik…helt klart. Man vill bara dansa , sjunga med, dricka öl eller annan sprit och poga vilt. Tänk att folkmusik kan vara så roligt när man blandar det med punk och vad några extra instrument kan göra gott för en grupp att inte låta som alla andra. Bra tempo också är det i låtarna.28/8-2013

********

BASTARDS ON PARADE-EMPTY BOTTLES & BROKEN THINGS(CD-WOLVERINE RECORDS WRR 196)

The groups Flogging Molly, Dropkick Murphys, etc. inspire new groups we notice here Bastards on parade have been listening a lot on the type of folk punk groups and got this sound. Perhaps nothing revolutionary but it's good anyway. The Bootleggers get even a little taste of ska music in small doses. I get very happy when I listen to this kind of music ... clearly. You just want to dance, sing, drink beer or other spirits and pogo wild. Imagine folk music can be so much fun when you mix it with punk and what few extra instruments can do good for a group that does not sound like everyone else. Good speed also is in the songs.28/8-2013