BAR STOOL PREACHERS-GRAZIE GOVERNO(CD-PIRATE PRESS RECORDS)

 

Oj…det här var bra eller i alla fall trevligt. Visst är det någon slags punkrock men en ganska snäll sådan. Jag tänker nästan på ett tidigt Alarm eller något sådant. En låt som Warchief är något av en favorit på skivan och jag gillar deras sätt att blanda rock punk och en liten gnutta reggae långt där bak i bakgrunden eller man kanske ska kalla det ska. Det är en väldigt energisk skiva och det är mer än svårt att sitta still till musiken men jag tror inte heller att det är Bar Stool Preachers tanke med sin musik. Varför inte låta era öron kolla in denna skiva när den kommer och jag tror inte att ni som gillar SLF, Alarm och Social Distortion kommer att bli besvikna på något sätt. Det känns någonstans som dessa band är bra referenspunkter till det vi får höra. 26/6-2018


*******

BAR STOOL PREACHERS-GRAZIE GOVERNO(CD-PIRATE PRESS RECORDS)

Oh ... this was good or at least nice. Certainly there is some kind of punk rock but a pretty kind of punk. I'm almost thinking about an early Alarm or something like that. A song like Warchief is something of a favorite on the record and I like their way of mixing rock punk and a little cheeky reggae far behind in the background or maybe you'll call it skainfluenced. It's a very energetic disc and it's more than hard to sit still for the music, but I do not think it's Bar Stool Preachers' mind with their music. Why not let your ears check this disc out when it comes and I do not think that those who like SLF, Alarm and Social Distortion will be disappointed in any way. It feels somewhere as these bands are good reference points to what we are going to hear. 26/6-2018