BARB WIRE DOLLS/RATHER RACOON-REVOLUTION(SINGEL-TRUE TRASH TRTR 14.8)

Jag intervjuade ju Barb Wire Dolls för ett tag sedan och det är verkligen en grupp som har punkrock ut i fingerspetsarna tycker jag. Attityd, stil och klass. Visst finns det andra influenser här också än punk och jag skulle kunna räkna upp Runaways, Plasmatics, Vice Squad och mer band som de låter lite grand som men Barb Wire Dolls och dess sångerska låter så jävla bra och hon sjunger som en gudinna. Jag tycker det är häftigt med tjejer som tar så stor plats som hon faktiskt gör och hon vill verkligen visa att tjejer minsann också kan spela och sjunga punkrock och varför skulle de inte kunna det….Inte lika vanligt med kvinnor i punken men minst lika bra! Rather Racoon som splittar med Barb Wire Dolls här har också en kvinna med i gruppen och här är det mer växelsång mellan manlig och kvinnlig sångare men låten Wolves like us kan bli en framtida punkklassiker…fan vad bra!  5/12-2014

*******

BARB WIRE DOLLS-REVOLUTION(SINGEL-TRUE TRASH TRTR 14.8)

I interviewed the Barb Wire Dolls a while ago and it really is a group that has punk rock to the core, I think. Attitude, style and class. Sure, there are other influences have also than punk and I could list Runaways, Plasmatics, Vice Squad and more bands they sound a bit like but Barb Wire Dolls and its singer sounds so damn good and she sings like a goddess. I think it's awesome with the girls that take up so much space she does and she really wants to show that girls certainly also play and sing punk rock and why should they not be there ... .Not just as common in women in punk but at least as good ! Rather Racoon splits with Barb Wire Dolls This is also a woman in the group and here it is more antiphonal between male and female singers but the song Wolves Like us can become a future classic punk ... damn good! 5/12-2014

BARB WIRE DOLLS-SLIT(CD-WOLVERINE WRR 200)

Nånstans läste jag att de är från Grekland och det stämmer nog lite grand för deras rötter är från Grekland efter vad jag förstår. Det är fräckt som bara den när gruppen kommer igång …det är som om vi har fått en fortsättning på tidiga Nirvana men med Courtney Love på sång istället och så mycket attityd de visar. Och sångerskan visar ännu mer attityd än bandet och man blir nästan tvungen att ställa sig upp och poga lite grand när man hör detta och jag blir riktigt glad när jag hör band som låter såhär förbannade. Skivan kom ut 2012 och jag hoppas verkligen på något nytt alster snart för den här typen av punkrock skall bara ut och spelas högt överallt…. Steve Albini har producerat och bara det är ju stort. Så finns det någon rättvisa så kommer Barb Wire Dolls bli riktigt stora…i alla fall i undergroundkretsar och bland folk som gillar punk och stökig rock. 2/9-2014

********

BARB WIRE DOLLS-SLIT(CD-WOLVERINE WRR 200)

Somewhere I read that they are from Greece and it is true enough, a little bit of their roots are from Greece, from what I understand. That is cheeky like crazy when the group gets going ... it's as if we have been a continuation of early Nirvana but with Courtney Love on vocals instead and so much attitude they show. And the female singer shows even more attitude than the band and it will be almost compelled to stand up and pogo a little bit when you hear this, and I get really happy when I hear bands that sound this angry. The album came out in 2012 and I really hope something new creations soon for this kind of punk rock should just out and played loudly everywhere. ... Steve Albini has produced and it's just great. So if  there is some justice, then Barb Wire Dolls be really big ... anyway in underground circles and among people who like punk and the rowdy rock. 2/9-2014