BARBAR Ó´RHUM-JOURNAL DE B’O’R(CD-MANNEQUIN VANITY RECORDS MOURIE 02/1)

 

Det står en massa beskrivningar på Discogs som Celtic, Folk, Punk, Sea Shanties etc så vi får väl se var det slutar. De sjunger på franska och det är väl inte ett språk som jag behärskar precis. Efter en snygg sånginsats på inledningslåten bär det iväg. Traditionell irländsk folkpunk är vad som bjuds i låt nummer två och det är skönt när man känner igen sig. Men det är ju på franska så där finns skillnaden. Men det är inte skillnad på att det är bra för det svänger om gruppen och det är svårt att sitta still. Inledningen på Lántre de Davy Jones börjar med en growlande röst för att senare gå över till någon slags folkpunk i piratstil. Vi fortsätter och det känns som om många olika folkmusikstilar finns inkluderade på den här skivan och Boire, Occire, Rire får mig att tänka på gammal svensk folkmusik. Det jag tänker på mest hela tiden är att det är så välspelat och det finns så mycket melodier att bara sugas in i. Så jävla fräckt detta är! Men lite spretigt men det förstod man redan innan med tanke på alla beskrivningar på Discogs. 4/8-2022


******

BARBAR Ó´RHUM-JOURNAL DE B’O’R(CD-MANNEQUIN VANITY RECORDS MOURIE 02/1)

 

There are a lot of descriptions on Discogs like Celtic, Folk, Punk, Sea Shanties etc so we'll see where it ends. They sing in French and it's not exactly a language I've mastered. After a neat vocal effort on the opening song, it wears off. Traditional Irish folk punk is what's offered in song number two and it's nice when you recognize yourself. But it's in French, so there's the difference. But there's no difference between it being good because it's swinging about the group and it's hard to sit still. The beginning of Lántre de Davy Jones begins with a growling voice and later switches to some kind of pirate-style folk punk. We continue and it feels like many different folk music styles are included on this record and Boire, Occire, Rire make me think of old Swedish folk music. What I think about most all the time is that it's so well played and there are so many melodies to just get sucked into. How fucking cool this is! But a bit sprawling but it was understood even before considering all the descriptions on Discogs. 4/8-2022