BANKRUPT-SHORTER THAN DANNY DEVITO(CD-PIARRECORDS PIARRCD 007) Denna ungerska grupp intervjuade jag får något/några år sedan och här har de skickat sin nya skiva. Ungersk punk är inte jättestort i Sverige och ”tyvärr” sjunger de på engelska men det kanske är tur för oss som inte förstår ungerska så bra. 11 låtar på lite över 20 minuter och då kan ni förstå att det är ganska ösigt. Jag tycker mig höra influenser från tidig engelsk punk här och med en grupp som Lurkers som verkliga förebilder. Jag har kanske fel men det är egentligen ointressant för gruppen är bra och det spelar ingen roll vilka influenser de har utan at de tar den ungerska punken riktigt högt.Baby´s got the bird flu är en riktigt bra låt förresten.(SJU) 25/10-06

BANKRUPT-SHORTER THAN DANNY DEVITO(CD-PIARRECORDS PIARRCD 007)  This hungarian group I interviewed some years ago and here they have sent me their new record. Hungarian punk isn´t so big in Sweden and it's sad that they sing only in English but that´s maybe lucky for us because we don´t understand Hungarian so good. 11 songs in a little over 20 minutes says it all and then you can understand that this is fast music. I think I hear some influences from early English punk and with a group as Lurkers as a big influence. I have maybe wrong but that it's really uninteresting because the group is good and it doesn´t matter which influences the group have , only they take the Hungarian punk higher and higher. I must only say that Baby´s got the bird flu is a really good song.(SEVEN) 25/10-06

BANKRUPT-BAD HAIR DAY(CD-PIAR RECORDS PIARRCD 003) Ungersk punk är inte så vanligt precis men här är en 16-låtars CD med gruppen Bankrupt. De sjunger både på ungerska och på engelska och det låter riktigt fräckt när de sjunger på ungerska. De har lagt sina ungerska låtar sist och det är ett ganska bra grepp att inte blanda dem. Ganska melodiös punkrock är vad Bankrupt bjuder oss på och helt klart är det grupper som Bad Religion. 77-punk och Rancid som har gett Bankrupt deras sound kan jag tänka. Jag trodde det skulle låta mycket sämre men utvecklingen går framåt och jag vet inte hur punkscenen ser ut i Ungern men låter grupperna så här kan det bli intressant att följa utvecklingen. Heed the call med sitt skabreak är en av mina favoritlåtar på skivan. Kanske inget nytt precis men för mig är det i alla fall nytt med bra punkmusik från Ungern.(SJU) 2/2-05

BANKRUPT-BAD HAIR DAY(CD-PIAR RECORDS PIARRCD 003) Hungarian punkrock isn´t so usual but here we have a 16-track CD with the group Bankrupt. They sing both in Hungarian and in englsih and it sounds really cool when they sing in Hungarian. They have put their Hungarian songs last and that´s really good to do so I think. Really melodic punkrock is what Bankrupt gives us and really obvious is it that it is groups like Bad religion, 77-punk and Rancid which have given banhrupt their sund I can think. I was thinking that this should sound a lot more bad than it´s doing but the development goes foreward and I don´t know how the punkscene looks like in Hungary but is the group sounding like this it will be interesting to follow the future. Head the call with it´s skabreak is one of my favouritesongs on the record. Nothing new maybe but it´s new to me with so good punkrock in Hungary.(SEVEN) 2/2-05