BANGING SOULS-RICH TO THE BONE(CD-GALOPIN PROD 003)

 

Jag visste egentligen inte alls hur detta skulle låta. En kvinnlig sångerska ackompanjeras av musik som ligger någonstans mellan blues och metal känns det som. Hon har en röst som passar in riktigt bra till den här sortens musik och det är mycket kraft i och tryck i rösten. Jag borde egentligen inte gilla musiken men jag tror mycket att det är hennes röst som lyfter musiken på ett bra sätt. Jag blir riktigt imponerad av hennes sätt att sjunga och hon tar många toner både upp och ner om man säger så. I Rage Racer startar låten med att en manlig röst kommer in i musiken och den börjar riktigt tungt och den låter blir nog min favorit på skivan. Lite Lenny Kravitz-inspirerat men i det stora hela så är kontentan att jag gillar nog sångerskans röst mer än jag gillar musiken även om den är helt OK. 24/1-2019


******

BANGING SOULS-RICH TO THE BONE(CD-GALOPIN PROD 003)

I didn't really know how this would sound. A female singer is accompanied by music that is somewhere between blues and metal, it feels like. She has a voice that fits in really well with this kind of music and there is a lot of power in and pressure in the voice. I really should not like the music but I think a lot that it is her voice that lifts the music in a good way. I am really impressed by her way of singing and she takes many tones both up and down if you say so. In Rage Racer the song starts with a male voice coming into the music and it starts really heavy and it sounds probably like my favorite on the record. A little Lenny Kravitz inspired but on the whole, the content is that I probably like the singer's voice more than I like the music even though it is absolutely OK. 24/1-2019