BAMBOO VIPERS-DANGLING THE BAIT(CD-SANTEBAL RECORDS)

Jag hade glömt denna skiva på något sätt och när jag satte på den trodde jag nog att det skulle vara lugnare musik än det var….nån slags garagerock eller något sådant men här är det riktigt fräck punkrock som Bamboo Vipers spelar och  det som slår mig är det intressanta låttitlar som Alien Freinds reunited, Crystal methodist, Tarzan Cards, God´s little Nimby. Inte låttitlar som man är van vid precis. Jag tänker på det gamla bandet Blyth Power i några av låtarna men jag tror att det beror på att sångaren har lite samma röst som deras sångare Josef Porta. Mycket attityd har gruppen i alla fall och jag tror helt säkert att ni som är inne på 77-punk skulle älska denna grupp för ljudet är riktigt fräckt. 24/9-2014

********

BAMBOO VIPERS-DANGLING THE BAIT(CD-SANTEBAL RECORDS)

I had forgotten this disc somehow and when I turned it on what I thought it would be quieter music than it was ... .some sort of garage or something like that but here is the really cool punk rock like Bamboo Vipers play and it strikes me it's interesting song titles like Alien Freinds reunited, Crystal Methodist Tarzan Cards, God's little Nimby. Not song titles that you are used to just. I think of the old band Blyth Power in some of the songs but I think it's because the singer has a bit the same voice as their singer Josef Porta. Great attitude, the group anyway, and I think for sure that you are inside the 77-punk would love this group for the sound is really cool. 24/9-2014