BALL TORTURE-BALL TORTURE(CD)

Ball Torture spelar en typ av musik som är ganska stökig och gruppen består av tjejer och det tycker jag är kul. Inte så att inte tjejer kan spela eller något sådant töntigt utan mer att det känns som om tjejer bedöms på ett annorlunda sätt. Det skall de ju inte göras och Ball Torture musik är mycket ljud. Det kan vi alla fall komma överens om. Jag är kanske inte riktigt nöjd med soundet som helhet men jag hör en hel del tendenser som jag skulle vilja att de byggde vidare på. Helst det aggressiva man hör får de gärna utveckla, jag skulle vilja ha lite renare ljud och när de har fått till detta så kanske de kan bli riktigt bra! Nu är de ”bara” bra och det som får mig att gilla de som mest är det nästan desperata sjungandet som de har…det ger gruppen en egen karaktär. 9/3-2015

******

BALL TORTURE-BALL TORTURE(CD)

Ball Torture plays a type of music that is quite messy and group consists of girls and I think this is fun. Not that girls can not play or something dorky but more that it feels as if the girls are assessed in a different way. It shall of course not be done, and Ball Torture music is very sound. We can all cases agree. Maybe I'm not really satisfied with the sound as a whole, but I hear a lot of trends that I would like them to be built on. Ideally, the aggressive one hears they like to develop, I would like to have a little cleaner sound, and when they got to this so maybe they can be really good! Now they are "just" good and it makes me like the most is the almost desperate chanting as they have ... it gives the group its own character. 9/3-2015