BAKTERIJE-DIZEM SVOJ GLAS(CD)

Sådan här musik är alltid svårt att placera i "rätt" fack tycker jag. Inte så noga egentligen vilken fack de placeras men för er skull som inte hör musiken så känns det bättre. Kroatiska Bakterije spelar en snabb typ av punkrock på gränsen mellan punk och hardcore. Det låter riktigt bra och framförallt låter gruppen förbannad och det tycker jag som ni vet är viktigt i punkrock att man gör det och det lyckas de verkligen med att göra så Bakterije är en grupp som jag tycker har ett sound som verkligen känns äkta. Punk från de forna öststaterna eller vad man skall kalla dem är alltid musik som känns äkta egentligen. Skulle man jämföra med något speciellt band är det svårt faktiskt men tänk er ett band som sjunger på hemspråk, har ganska bra fart och melodier och som har punk ut i fingerspetsarna så... 3/1-2015

********

BAKTERIJE-DIZEM SVOJ GLAS(CD)

This music is always difficult to place in the "right" place I think. Not so sure really what genre they are placed but for your sake do not hear music the way it feels better. Croatian Bakterije play a fast type of punk rock on the border between punk and hardcore. It sounds really good and above all allows the group pissed and I think as you know is important in punk rock that you do it and it succeeds they really having to do so Bakterije is a group that I think has a sound that really feels genuine. Punk from the former Eastern Bloc countries, or what to call it, is always music that feels authentic, however. Would compare to something special band, it is hard indeed but imagine a band that sings in home language, has pretty good speed and melodies that have punk his fingertips so ... 3/1-2015