BAKERS DOZEN-THE WOLVES WITHIN THE WALLS(CD-MEGA STREETS SOUNDS OI!-DPK 2002/STEP 1 MUSIC)

Oimusik som låter som de flesta andra grupper i denna genre. Rå sångare som låter som han ska och texterna är lite våldsamma och behandlar saker och ting som de här banden brukar göra. Grupperna är alltid på gränsen i texterna och jag tycker mig se en viss del av patriotism i Bakers Dozens musik och det är väl upp till dem. Men en trevlig halvtimme med punkmusik får vi alla fall och det är helt okej underhållning i och med detta. 29/4-2010 

******

BAKERS DOZEN-THE WOLVES WITHIN THE WALLS(CD-MEGA STREETS SOUNDS OI!-DPK 2002/STEP 1 MUSIC)

Oimusic which sounds as the the most of the other groups in the same style. Raw singer which sounds as he should and the lyrics is a little bit violent and is about things as they use to be. The groups are always on the border in their lyrics and I see a little bit of patriotism in bakers Dozens music and that up to them. But a nice half hour with punkmusic we gets anyway and it´s OK as entertainment in all this. 29/4-2010