BAJO PRESION-MUSIC VS MONEY(CD)

Jag tror att den här gruppen kommer från Spanien…skitsamma de sjunger I alla fall på spanska. Vilken bra musik det är upp i allt också och det är någon slags USHC med lite mer lekfullhet. Lite som NOFX fast inte alls likt egentligen men jag kan tänka mig att ni som gillar NOFX, Toy Dolls, peter and The Test Tube Babies, One Way System är människor som kommer att gilla detta också. Det går riktigt fort men de har alltid kontroll på vad de gör och det är ju skönt. Snygga melodier och texter som handlar om….ja jag vet ju inte eftersom jag inte kan spanska men det är säkert trevliga saker. För det känns inte som om det är så mycket politik och man lyssnar till musiken för den gör mig mest glad och inte arg(på ett positivt sätt som politisk musik brukar göra) 29/6-2015

********

BAJO PRESION-MUSIC VS MONEY(CD)

I think that this group comes from Spain ... the hell they are singing anyway in Spanish. What is good music, it is up to everything, and there is some kind USHC with a little more playfulness. A bit like NOFX though not at all like really but I can imagine that you, like NOFX, Toy Dolls, Peter and the Test Tube Babies, One Way System are people who will like this too. It goes really fast, but they are always in control of what they do and it's nice. Nice melodies and lyrics about ... .Yes, I do not know because I can not Spanish but it's certainly nice things. For it does not feel like there is so much politics and listening to the music because it makes me most happy and not angry (in a positive way as political music usually do) 29/6-2015

BAJO PRESION-ELKARREKIN(CD)

Den andra av skivor jag fick av denna grupp…Det fanns lite tendenser av ska på skivan ovan och här börjar de med en akustisk låt där det nästan mer är folkmusik. Här är det också en fortsättning på ovanstående där skamusiken spelar en liten roll men den finns där men oftast är det snabba punklåtar som är grejen för den här gruppen lyckas verkligen spela snabb punkrock med mycket känslor att utan någon gång falla av vägen. Snygga gitarrslingor i några av låtarna och här hör man att det inte handlar om några nybörjare precis och det är kul att både lyssna, dansa och för annat (ni får tänka annat;-, vad det kan vara). Men jag gillar mest tempot och melodierna och hade texterna varit lätta att förstå så hade jag varit ännu gladare. 29/6-2015

*******

BAJO PRESION-ELKARREKIN(CD)

The other discs I received from this group ... There were some tendencies of the ska on the disc above and this they begin with an acoustic song where it's almost more than folk music. This is also a continuation of the above, there skamusic plays a small role but it's there but usually it is fast punk songs that is the thing for this group manages to really play fast punk rock with much emotion, without ever falling off the road. Stylish guitar loops in some of the songs, and here we hear that it is not about a few beginners like and it's fun to both listen, dance and other things (you may think otherwise; -, whatever it may be). But I like the most tempo and melodies and the lyrics had been easy to understand so I would have been even happier. 29/6-2015