BAD TASTE-BAD TASTE(MINI-CD)

Bad Taste är ju ett ganska vanligt använt namn på skivbolag, film etc och nu kommer alltså detta franska band med samma namn. Det är en femlåtars skiva som har låtar på franska och ett väldigt snabbt tempo i låtarna. Men sången hörs alltid väldigt bra(spelar kanske ingen roll eftersom jag inte fattar vad de sjunger ändå ;-) men det är trevligt tycker jag att man hör de så klart och att de inte drunknar i hård musik. Men om jag måste säga en musikstil som de passar in i så får det väl bli hardcore för det ligger väl närmast men det finns självklart influenser från andra tuffa musikstilar också…De fem låtarna ger i alla fall en föraning om hur gruppen låter men jag skulle vilja höra ännu mer. 17/4-2015

*******

BAD TASTE-BAD TASTE(MINI-CD)

Bad Taste is a rather common used name of the record labels, films etc and now will thus this French band of the same name. It is a fivetrack disc that has songs in French and a very fast paced songs. But the song always sounds very good (play might not matter because I do not understand what they sing anyway;-) but it's nice, I think we hear they so clearly that they do not drown in hard music. But if I must say a musical style that they fit in so it may well be hardcore for it is well situated closest but there are obvious influences from other tough musical styles too ... The five songs give at least an idea of how the group sounds but I would like to hear more. 17/4-2015