BAD REACTION-SYMPTOMS OF YOUTH(CD-DESTROY ALL RECORDS DAR 074) Det är inte så många svarta människor som är inblandade i punkscenen egentligen. Visst har vi haft Bad Brains och några mer men mycket mer än så är det inte. Här kommer Bad Reaction för att ändra på det och de har en svart sångare. Detta gillar jag…en gång var jag motståndare till amerikansk hardcore men det gick över. Den här gruppen har lyssnat mycket på tidiga amerikanska grupper som DK, Bad Brains, Minor Threat och framförallt tidiga Black Flag. Underbara låtar och ilskan bara lyser ur ögonen på dem. Är ni inne på tidig 80-tals punk från USA så är detta ett givet köp…..(ÅTTA) 22/9-06

BAD REACTION-SYMPTOMS OF YOUTH(CD-DESTROY ALL RECORDS DAR 074) It's not so many black people involved in the punkscene. Sure we have had Bad Brains and some more but so much more than that is it not. Here comes Bad Reaction to change this and they have a black singer. That I like…once upon a time I didn´t like American hardcore but it was changed  and I don´t know why I didn´t like it. This group have listened very much on early American groups like DK, Bad Brains, Minor Threat and of course early Black Flag. Wonderful songs and the anger lightens up their eyes. Do you like early 80´s punk from USA so is this a record you can be without….(EIGHT) 22/9-06