BAD NENNDORF BOYS-AUFESTEHN-TANZEN(CD-SUNNY BASTARDS SBCD085)

Den andra av två skivor jag fick från bolaget med denna tyska skapunkgrupp. Jag tycker de har utvecklats en hel del och fått till ett ännu bättre sound och det känns som om det verkligen har hittat rätt med sin musik. Det är väldigt kul att lyssna till dem och framförallt känns det att de har kul när de spelar ihop och jag tror helt säkert att man som lyssnare får ut mer av det på detta sättet. Punkig skamusik eller mer ska än punk är det i alla fall och det passar BNB ypperligt bra. Texterna är på tyska och sångaren låter så mycket bättre på denna skiva än på Ich will alles och jag har stora förhoppningar på nästa skiva om den här utvecklingen fortsätter. 13/8-2014

********

BAD NENNDORF BOYS-AUFESTEHN-TANZEN(CD-SUNNY BASTARDS SBCD085)

The second of two albums I got from the company with the German skapunkgrupp. I think they have evolved a lot and got an even better sound and it feels like it has really found the right with their music. It's very fun to listen to them and above all feel that they have fun when they play together and I think certainly that as listeners get more out of it this way. Punk ska music or more ska than it is punk anyway and it fits BNB superbly well. The lyrics are in German, and the singer sounds so much better on this album than on Ich will alles and I have high hopes for the next album if this trend continues. 13 / 8-2014

BAD NENNDORF BOYS-ICH WILL ALLES(CD-SUNNY BASTARDS SBCD053)

Ska musik på tyska funkar riktigt bra. Fråga bara denna gruppen. I första lyssningen kanske det känns lite udda att lyssna till tysksjungen skamusik för den brukar ju vara på engelska…Jag gillar nog bäst när det lite punkigare kommer in i musiken som det gör i de flesta låtarna men det finns alltid avbrott för lite lugnare saker och mer rytmiska diton. Jag tror och vet nästan säkert att alla punkdiggare borde uppskatta denna skiva och denna grupp. Blåset ger gruppen ett stabilare sound och förstärker deras musik på ett ypperligt sätt. Jag kanske inte tycker riktigt att sångaren har den ultimata skapunkrösten hur den nu är…..13/8-2014

*******

BAD NENNDORF BOYS-ICH WILL ALLES(CD-SUNNY BASTARDS SBCD053)

Ska music in German works really well. Just ask this group. At first listen maybe it feels a little odd to hear the German sung ska music for the usually supposed to be in English ... I think I like best when it's a bit punkier enters the music as it does in most of the songs but there is always a break for a little calmer things and more rhythmic sounds. I believe and know almost certainly that all punk loversshould appreciate this album and this group. The horns gives the group a more stable sound and amplifies their music in a great way. Maybe I do not really think that the singer is the ultimate skapunkvoice how it is now ... ..13/8-2014