BADGE-IF IT HURTS IT MUST BE GOOD(CD-PERENNITY RECORDS PRCD010/TRIADA)

Ett snyggt omslag på något sätt men de vitklädda barnen/ungdomarna i bakgrunden men lite skrämmande på samma gång. Den är gruppen spelar ingen vanlig metall för det här är en mer skränig sådan och det finns både inslag av Jon Spencer Blues Explosion, Stooges och annan stökig musik inledningsvis. Jag gillar deras musik mycket och jag gillar distade gitarrer mycket och det ger faktiskt musiken ett väldigt eget sound på ett mycket positivt sätt. Visst kan de sättas i metallfacket men jag tycker att det känns orättvist att vara så kategorisk mot ett band av denna kaliber och som grupp känns det som om de har hittat ett eget sound i den hårda skolan. Riktigt coolt är det i alla fall och jag kräver att ni skall kolla in det här med en gång. 23/3-2016

*******

BADGE-IF IT HURTS IT MUST BE GOOD(CD-PERENNITY RECORDS PRCD010/TRIADA)

A stylish cover in some way, but the whitedressed children / young people in the background are a little scary at the same time. The group is playing no ordinary metal for this is a more blatant thing and there are both elements of the Jon Spencer Blues Explosion, Stooges and other messy music initially. I like their music a lot and I like distorted guitars much and it actually gives the music a very unique sound in a very positive way. Sure, they can be put in metal style but I feel it is unfair to be so categorical against a band of this caliber and as a group, it feels as if they have found a unique sound in the hard school. Really cool is it anyway and I demand that you should check this out immediately. 23/3-2016

BADGE-IF I COULD LOVE I´D LOVE THIS(CD-PERENNITY RECORDS PRCD004/TRIADA)

Alltid kul med grupper man aldrig hört talas om innan och som överraskar mig positivt som den här gruppen gör. Jag tänker på ett ungt Electric Boys eller något sådant när skivan sätter igång och det låter fräscht och ganska eget faktiskt när jag sätter på skivan och det är alltid kul med nya band som har lite nya idéer. Lite countryinfluenser också tycker jag i Calculated Moves och ett band som DAD känns som om de influerat Badge lite grand…Mycket slidegitarrer och man får en känsla av 70-tal nästa hela tiden och Badge är en intressant grupp men jag tror kanske att de kommer få problem att hitta en målgrupp för de är väldigt svåra att genrebestämma. 13/8-2013

******

BADGE-IF I COULD LOVE I´D LOVE THIS(CD-PERENNITY RECORDS PRCD004/TRIADA)

Always fun with groups you never heard of before, and that surprises me positively as this group does. I think of a young Electric Boys or something like that when the disc starts and it sounds fresh and pretty own actually when I insert the disc and it's always fun with new bands who have some new ideas. Some country influences also I think in Calculated Moves and a band DAD feels like they influenced Badge a little bit ... Much slide guitars and one gets a feeling of the 70's next all the time and Badge is an interesting group but I think maybe they will get trouble finding an audience because they are very difficult to determine the genre. 13/8-2013