BAD CASH QUARTET-MIDNIGHT PRAYER(CD-TELEGRAM 5050466-7084-2-7) Bad Cash Quartet har riktigt kommit upp sig. Många gånger hör man de på radion och detta trots att jag inte lyssnar så ofta på radion. Den tuffa Dirty Days och den lugna titellåten är låtarna som har hörts en hel del. I can´t wait until spring låter nästan lite som om Håkan Hellström skulle sjungit på engelska och ni förstår ganska snabbt var de ligger musikaliskt. Blir inte detta denna grupps stora genombrott i Sverige, ja varför inte i hela världen så vet jag inte vad ett band skall göra för att vinna publikens gunst och inte bara kritikernas. Fantastiskt indierock och nu när Oasis har blivit skit varför inte satsa på BCQ(ÅTTA) 29/9-03

BAD CASH QUARTET-MIDNIGHT PRAYER(CD-TELEGRAM 5050466-7084-2-7) Bad Cash Quartet have really come up.  Many times you can hear them on radio and that´s even if I don´t listen too much on radio. The tough Dirty Days and the calm titletrack is the songs I have heard a lot. I can´t wait until spring they sound like  as if Håkan Hellström have begun to sing in English and you can understand really fast where they are musically. If this ain´t be the big breakgthrough in Sweden, yeah why don´t in the whole world I don´t know how a band should sound to win the audience and not only the critics. Fantastic indierock and now when Oasis have done shitthings so why don´t listen to BCQ instead.(EIGHT) 29/9-03
BAD CASH QUARTET-OUTCAST (CD-TELEGRAM RECORDS 0927-40405-2) När jag var uppe på Skiva och hämtade denna skiva då hade Michael Bindefeldt ringt och frågat hur man kunde få tag i dessa grabbar. de börjar bli stora om denne festfixare försöker få tag på dem. Det är klart man hör ju denna grupp nästan varje dag på radion och det är lite svårt att förstå. Inte för att de inte är bra för det är de verkligen och BCQ har en sångare som släpar sig fram precis som en rocksångare av dignitet skall göra. Vem har inte hört  Big day coming med gruppen och inte gillat den. Det är roligt att sådan här musik kan få så mycket utrymme i press och radio som den får.. Kolla in BCQ om ni gillar pop av engelskt snitt.(SJU) 11/9-01 BAD CASH QUARTET-OUTCAST (CD-TELEGRAM RECORDS 0927-40405-2) When I was up on Skiva promotion and picked this up had Michael Bindefeldt phoned and asked after how to get these guys. Then they begin to be big because Michael B.Of course I hear this group almost every day on radio and it´s a little hard to understand. Not because it´s because they´re bad because they´re fucking good  and BCQ have a singer which really sounds like a real rocksinger. Who haven´t heard Big day coming with the group and not liked it. It´s funny that these music get so much space in radio and been seen so much in the press. Please check this out if you like pop in english style(SEVEN) 11/9-01