BAD ASTRONAUT-HOUSTON WE HAVE A DRINKING PROBLEM(CD HONEST DON´S  DON 041-2) I These days går de ut väldigt lugnt och indiestämpeln ligger över dem. Det fortsätter i samma tempo och det är inget som man väntar sig från Honest Don´s även om musiken är bra så är den väldigt lugn. Jag mer än gillar deras stil men jag kan tänka mig att en hel del kommer att bli besvikna på dem för de vill ha mer punkiga saker när de köper Honest Don´s skivor. Men titeln på skivan måste vara en av de bästa och roligaste på länge.(SJU) 1/10-02

BAD ASTRONAUT-HOUSTON WE HAVE A DRINKING PROBLEM(CD HONEST DON´S  DON 041-2) In These Days they do a very calm song and the indiemark is all over them. They continue in the same tempo and that´s nothing you can wait for when you talk about Honest Don´s because even if the music is very good it´s very calm. I like their style but I think that many people will be disappointed because they want some more punky stuff when they Honest Don´s records. But the title on the record must be one of the best and most funny for a while(SEVEN) 1/10-02
BAD ASTRONAUT VS ARMCHAIR MARTIAN(MINI-CD OWNED AND OPERATED O & O 021-2) En riktigt skojig skiva detta för grupperna låter egentligen ganska lika och blir därför riktigt intressanta. Jag kommer att tänka både på Husker Du och Replacements på samma gång och det är väl inte helt fel , eller? Det handlar alltså om ganska stökig musik fast ändå välordnad på något sätt. Förstår ni?(SJU) 24/1-02 BAD ASTRONAUT VS ARMCHAIR MARTIAN(MINI-CD OWNED AND OPERATED O & O 021-2)A really fun record this because both groups sounds really like each other and therefore they´re really interesting. I think  of both Husker Du and Replacements when I hear them and that´s not a wrong thing or? It´s really messy music but in an organised way in some way. Do you understand(SEVEN) 24/1-02
BAD ASTRONAUT- ACROPHOBE(CD-HONEST DON´S DON 031-2/BORDER) Bad Astronaut är en grupp som låter lite hursomhelst för ibland låter de som en emogrupp, ibland lite poppunk och på det stora hela låter det nästan som en samlingsskiva för independentband. Många av låtarna är riktigt trevliga men det lyfter inte riktigt för gruppen med det dåliga namnet. Kanske om de öste på i alla låtar för då skulle det kanske bli en mer sammanfogad enhet.(SEX) 16/1-01 BAD ASTRONAUT- ACROPHOBE(CD-HONEST DON´S DON 031-2/BORDER) Bad Astronaut is a group which sounds a litle how they want to, sometime emocore, sometimes poppunk and and it sounds like a compilation CD for independentband. Many of the songs are really nice but it don´t lift for the guys really and the bad name of the group is in some songs too. But when they sound like Bad Religion and that groups they´re really good like in Logan´s run. But to the next CD please only play USHC songs(SIX) 16/1-01