BACKSTABBERS INC-KAMIKAZE MISSIONS(CD-TRASH ART SOUND AND CULTURE DECAY 000-7) Distortion please heter en av låtarna ser jag och man hoppas på en riktigt stökig skiva. Det kan man ju säga att det var i alla fall. Musiken går riktigt fort och gitarren har distortion så det räcker åt många band. 14 låtar med låttitlar som är riktigt roliga ibland eller vad sägs om I don´t care how many times you´ve seen Fight Club, You are not Dyler Durden eller fyndiga som Priests in boys, Cardinals in denial för att säga några. Som ett Black Flag på syra eller Minor Threat eller Goirlla Bisquits fats mycket snabbare. Allt detta utan att någonsin vika av från punken och in på ett annat spår.(SJU) 8/11-06

BACKSTABBERS INC-KAMIKAZE MISSIONS(CD-TRASH ART SOUND AND CULTURE DECAY 000-7)Distortion please is one of the songs named I see and I hopefully looking foreward to a really messy record. You can say that this was the thing anyway. The music goes really fast and the guitars have distortion so it's enough too many bands. 14 songs with songtitles which is really fun sometimes or what top say about I don´t care how many times you´ve seen Fight Club, You are not Dyler Durden or the smart title as Priests in boys, Cardinals in denial just to mention some. As a Black Flag on acid or Minor Threat or Goirlla Bisquits but a lot of faster. All this without going away from punk and into another trace.(SEVEN) 8/11-06