BACKFLIPPING DOG/BREED-SPLIT(LP-PHR RECORDS PHR 195) 

 

Jag börjar med att lyssna på den sista i raden av tjeckisk punk från PHR och detta är en split och jag börjar med sidan med Backflipping Dog och det är en sida fylld av riktigt kraftfull punk som nästan går över till hardcore ibland och allt detta med detta texter på tjeckiska som vi fått översatta i skivkonvolutet och detta är förbannade män. Jag gillar band som låter på detta ilskna sätt och ändå lyckas komma i hamn med att det låter mer än äkta. På andra sidan är ett annat tjeckiskt band som jag tror att jag hört förut. The Breed heter de och de är nu inte mindre arga precis. De går ut med en låt  som heter Lepsi Lide där de sjunger Fuck USA mest hela tiden och bara det är ju vågat. Jag gillar deras snabba punk som har drag både av Exploited och av snabbare hardcoregrupper men det jag gillar mest är attityden de har och att de verkligen lever punk ut i fingerspetsarna. Länge leve tjeckisk punk. 2/7-2016


********

BACKFLIPPING DOG/BREED-SPLIT(LP-PHR RECORDS PHR 195) 

I begin by listening to the last in the line of Czech punk from PHR and this is a split and I start with the side with the Back Flipping Dog and it's a side full of really powerful punk who almost goes over to hardcore sometimes and all that with this texts in Czech that we got translated into the recordenvelope and this is angry men. I like bands that sound in this way, angry and still manage to come into port with the sound more than genuine. On the other side is another Czech band that I think I heard before. The Breed they´re called and they are now no less angry right. They go out with a song called Lepsi Lide where they sing Fuck the USA most all the time and just that's daring. I like their fast punk that has characteristics both of the Exploited and faster hardcore groups but the one I like the most is the attitude they have and that they really live punk out their fingertips. Long live Czech punk. 2/7-2016