BACKDOWN-AGAINST ALL ODDS8MINI-CD CFR 040)

Engelsk hardcore med fem låtar på och Backdown har kanske ett vanligt namn men deras musik är riktigt bra! För det här är bland det mest desperata jag har hört i genren på väldigt länge och sångaren låter som om hela världen rasat ner över honom och det känns nog jobbigt och då förstår jag om man är förbannad… Inte konstigt alls skulle jag vilja säga att han är förbannad alltså. De fem låtarna är ganska långa i sina utföranden så det känns som en längre skiva och framförallt känner man sig väldigt överkörd av hela skivan och det känns bra! En vitamininjektion i scenen..helt klart! 3/12-2014

*******

BACKDOWN-AGAINST ALL ODDS8MINI-CD CFR 040)

English hardcore with five songs and Back Down may have a common name, but their music is really good! For this is among the most desperate I've heard in the genre in a long time and the singer sounds as if the whole world caved in on him and it feels tough enough and now I understand if you're pissed ... Not strange at all, I would say that he is pissed that is. The five songs are quite long in their designs so it feels like a long record and above all, you feel very run over the entire disc and it feels good! A vitamin injection in the scene..thats obvious! 3/12-2014