BACKBREAKER-CURSED FOR LIFE(MINI-CD)

Tre låtar med snabb punkrock är väl aldrig fel men det går kanske lite väl snabbt förbi det hela. Men visst är det bra och det är en ganska rå och primitiv form av punkrock som spelas denna gång av BackBreaker och jag vet inte riktigt hur jag skall beskriva dem. Kanske mer hardcore än punk egentligen och det är ganska vilda saker som uppvisas. Hade de lugnat ner tempot lite och gjort några mer låtar hade det varit lättare att ta till sig. Nu är det mest OK punkrock. 30/3-2015

******

BACKBREAKER-CURSED FOR LIFE(MINI-CD)

Three songs with fast punk rock is well never wrong but it is perhaps a little too quickly past it all. But it sure is good and it is a rather crude and primitive form of punk rock played this time by backbreaker and I do not really know how to describe them. Perhaps more hardcore than punk really, and it's pretty wild things are required. Had they calmed down the pace a bit and made some more songs would have been easier to absorb. Now it is most OK punk. 30/3-2015