BACHOR-ULICA BYTA DOMEM(CD-STREET LOGO)

Polsk grupp och de har t-shirts med grupper som Cro-Mags, Dropkick Murphys och Civet och det verkar ju lovande tycker jag. De sjunger på polska och det tycker jag är bra när man gör. Kanske inte just sjunger på polska men på sitt modersmål för det ger det hela en helt annan dimension även om jag inte fattar någonting. Jävligt bra punkrock är vad vi bjuds när denna grupp sätter igång med sina instrument och låter musiken tala för sig själv och även om jag som sagt inte förstår texterna så känns det som om det är bra saker de sjunger om…De har verkligen inte sparat på melodierna och punkrock i Polen har många bra band tycker jag och Dezerter visade kanske en gång i tiden vägen men Bachor står på egna ben…helt klart. Man vill sjunga med hela tiden och jag tycker väl att Bachor står med ena benet i oi och andra i punkrocken. 27/10-2014

********

BACHOR-ULICA BYTA DOMEM(CD-STREET LOGO)

Polish group and they have t-shirts with groups like Cro-Mags, Dropkick Murphys and Civet and it seems pretty promising, I think. They sing in Polish, and I think that's good when you do. Maybe not just sing in Polish, but in their native language because it gives the whole thing a completely different dimension, even if I do not get anything. Damn good punk rock is what we are treated when this group starts with their instruments and let the music speak for itself and even though I said do not understand the lyrics, it feels like there are good things they sing about ... They really not spared on melodies and punk rock in Poland has many good bands, I think, and Dezerter showed perhaps once the way but Bachor stands on its own ... clearly. You want to sing with all the time and I think well that Bachor standing with one leg in oi and others in punk rock. 27/10-2014