BABY LOU-FRESH WATER IN A IRTY GLASS(CD-141 RECORDS)

Jag fick ett helt gäng skivor med gruppen och det var cd, LP och 10-tummare och det är alltid kul med sådana paket där man får en massa olika saker. Denna skiva inleds med en väldigt lekfull typ av punk/hardcore eller jag vet inte riktigt vad jag skall deras musik annars men de har lagt in en hel del andra saker i sin musik också och det finns nog influenser från andra håll också. Kul men ändå svårt med den här typen av grupper när man inte kan sätta in dem i ett specifikt fack. Men som sagt blanda Fugzai med Offsping och indie så kanske det skulle kunna bli så här..Jag vet en udda beskrivning. 13/3-2015

*******

BABY LOU-FRESH WATER IN A IRTY GLASS(CD-141 RECORDS)

I got a whole bunch of records with the group and it was CD, LP and 10-inches and it is always fun with such packages where you get a lot of different things. This disc begins with a very playful kind of punk / hardcore or I do not really know what I should their music otherwise, but they have put in a lot of other things in their music too and there is enough influences from elsewhere too. Fun but still difficult with this type of groups when you can not put them in a specific tray. But as I said mixing Fugzai with Offspring and indie so maybe it could be as här..I know it´s an odd description. 13/3-2015

BABY LOU-PERK(LP)

Jag fick den här på vinyl men fick också den här brända CD.n…Det är inte så mycket skillnad från Fresh Water precis för det är precis samma lekfullhet som i mycket av det som visas upp på Fresh water. Lägg till Pixies som en influens kan jag tänka mig i allt det andra och jag kan tänka mig att både hardcoreskivor finns tillsammans med indieskivor hemma hos de här medlemmarna och jag tror nog att de verkligen gillar det mesta faktiskt så länge det har någon sorts stökighet i musiken för det känns som om det är viktigt för dem att ha. En desperat sångare är inte heller fell och det har verkligen Baby lou så där kvalar de in också. Emocore? Kanske det? Jag vet faktiskt inte! 13/3-2015

*******

BABY LOU-PERK(LP)

I got this on vinyl but also got this burnt CD.n ... It's not so much difference from Freshwater precisely because it is exactly the same playfulness that in much of what is presented at Freshwater. Add to Pixies as an influence, I can imagine in all the rest and I can imagine that both hardcore discs are available along with indie CDs at home with these members and I do think that they really like most things actually as long as it has some sort of messiness in the music it feels as if it is important for them to have. A desperate singer is also not fell and it has certainly Baby lou like that qualifies those in as well. Emocore? Maybe it? I really do not know! 13/3-2015