BABYLON BOMBS-BABYLON´S BURNING(CD-BABYLON ON AND ON BOAO002/TRIADA) Den här gruppen ser ut som en blandning av Backyard Babies and Hardcore Superstar och jag hoppas att de kommer att låta så också. I första låten Liberation så tänker jag på en låt som Live and Let Die faktiskt och osökt kommer jag in på Guns N Roses och det kanske inte är så långt ifrån deras senaste alster faktiskt. Men visst hörs det att den här gruppen har beröringspunkter både i punk och i metal och det kanske retar en del med stråkarrangemangen i några av låtarna men jag tycker det lyfter gruppen.(SJU) 7/10-09

BABYLON BOMBS-BABYLON´S BURNING(CD-BABYLON ON AND ON BOAO002/TRIADA) This group looks as a mix of Backyard babies and Hardcore Superstar and I hope that they will sound like that too. In the first song Liberation I think of a song like Live and let Die actually and then I think about Guns N Roses and that isn´t so far away from their latest record actually. But sure can we hear that this group have touchpoints with both punk and with metal and that maybe is annoying some people with the stringarrangments in some of the songs but I think it lifts the group.(SEVEN) 7/10-09