BABIAN-HEJA DOM SOM VINNER(CD-HEPTOWN HTR 064)

Det jag minns mest från förra skivan är att Babian var ett punkigare Bob Hund kändes det som. Denna skivan börjar med piano och en lugn låt som heter Ung man och jag känner mig lite förvirrad men dialekten finns där i alla fall. Jag tycker att de har tagit ett steg tillbaka musikaliskt och då menar jag inte att de har blivit sämre utan mer att de har grävt långt tillbaka i tiden och tagit influenser från grupper som fanns förr i tiden och då handlar det om grupper som fanns/finns förr och nu och jag skulle kunna säga att en låt som Tillbaks i business är en blandning av Kal P Dal och Eldkvarn och det kanske är en bra beskrivning på hela Babians sound. 21/3-2013

*******

BABIAN-HEJA DOM SOM VINNER(CD-HEPTOWN HTR 064)

What I remember most from the last album is that Babian was a punkier Bob Hund it felt like. This disc starts with a piano and a quiet song called Ung man and I feel a bit confused, but the dialect is there anyway. I think they've taken a step back musically and I do not mean that they have become poorer, but more that they have dug far back in time and taken influences from groups that existed in the past and when it is about groups that were / are then and now and I could say that a song Tillbaks i business is a mixture of Kal P Dal and Eldkvarn and it might be a good description of the entire Babians sound. 21/3-2013

BABIAN-HÄLFTEN DÖR AV FETMA(CD.TROGLODYTE RECORDS)

Gruppen medverkade i något ungdomsprogram och visade en attityd där som gav eko i musiksverige.  Jag tänkte med en gång på ett punkigare Bob Hund. Visst har de ett sound som påminner mig om Bob Hund men någonstans tycker jag mig höra 60-tals musik också och både kläder och omslag andas 60-tal. Jag tycker mig till och med höra ett sound som ibland skulle passa in i en Quentin Tarrantino film men kanske inte på skånska. Jag blir riktigt glad när jag lyssnar på skivan och jag kan tänka mig att en liveuppelevelse med gruppen är just en upplevelse. Hoppas verkligen Sverige får upp ögonen för Babian. 5/3-2010

*******

BABIAN-HÄLFTEN DÖR AV FETMA(CD.TROGLODYTE RECORDS)

The group was in some sort of youth program on Tv and showed us an attitude which gave us echo in musicsweden. I thought at once on a punkier Bob hund. Sure they have a sound which reminds me about Bob Hund but somewhere I think that I hear some 60´s music and both clothes and record sleeve is breathing 60´s. I think I can hear a sound which suit into a Quentin Tarrantino movie but not maybe in Swedish. I become really happy when I listens to the record and I can imagine that a liveexperience is just an experience. I really hope that Sweden get up their eyes and ears for Babian. 5/3-2010