AWOLNATION-RUN(CD-RED BULL RECORDS 307)

Red Bull Records…då måste detta vara energisk musik(den har de säkert aldrig hört förr ;-)) Jag var ju helt säker på att detta skulle vara metal men där tog jag ju fel. Det är en typ av musik som säkert har små spår av metal men jag tänker både på Sparks, Roxy Music, Meatloaf och Ark på samma gång som det finns synthinlfuenser så därför vet jag inte hur jag ska kategorisera detta. Många gånger är det ganska fräckt men jag har svårt att förstå vilken typ av rockmänniska detta vänder sig till och vem som kommer att gilla det eftersom det är frånvänt någon speciell genre så därför tror jag att det kan bli svårt för gruppen. Men visst finns det influenser av musik som gör att jag gillar det men som sagt lite svårt blir det ibland. Som om Supertramp skulle spelat hårdare?  15/4-2015

******

AWOLNATION-RUN(CD-RED BULL RECORDS 307)

Red Bull Records ... then this must be energetic music (that have they probably never heard before;-)) I was absolutely sure that this would be metal but where I took the wrong. It is a type of music that certainly has small traces of metal but I think both of Sparks, Roxy Music, Meatloaf and the Ark at the same time as there are synthinfluences so therefore I do not know how to categorize this. Many times it is pretty nifty, but I find it hard to understand what type of rock man that caters to and who will like it because it's from the waiting any particular genre, so I believe that it may be difficult for the group. But there are certainly influences of music that makes me like it but as I said a little difficult it sometimes becomes. As if Supertramp would have played harder? 15/4-2015

AWOLNATION-MEGALITHIC SYMPHONY(CD-EMI 5099902911328/TRIADA)

Jag trodde detta skulle vara hårdrock eller något sådant och där hade jag lite fel. Visst finns här influenser från hårdrock någonstans men det finns nog mer från soul och liknande stilar men det som är mest överhängande är en synth som faktiskt används på ett smart sätt. Den ligger över musiken på något trevligt sätt och sångaren låter som en aggressiv David Bowie eller något sådant så därför så känns musiken lite farligt någonstans på samma gång som den är ganska polerad och har Erasuresound. Svårbeskrivbar och jag tror säkert att ni för höra bandet på radio om ni nu lyssnar på det. 15/5-2012

*****

AWOLNATION-MEGALITHIC SYMPHONY(CD-EMI 5099902911328/TRIADA)

I thought that this would be metal or something like that and there I was little bit wrong. Sure there is some influences from metal somewhere but it´s surely more from soul an similar styles but the thing which is mostly heard in the music is a synth which actually is used in a smart way. It´s over the music in some way in a nice way and the singer sounds a little bit as an aggressive Bowie or something like that and the music feels a little bit dangerous in the same time as it´s very polished and have an Erasuesound. It´s hard to describe and I surely you will hear the band in the radio if you listens to that. 15/5-2012