AWKWARD AGE-WE COULD BE ANYWHERE(CD)

Jag hade inte sorterat in denna skiva i något fack innan jag började att lyssna på den men det var en trevlig upplevelse måste jag säga. Jag tänker på gamla engelska 80-talsgrupper(eller 90-tal kanske det var, tiden går så fort) och helt klart är detta musik som härrör till grupper som Mega City Four, Senseless Things och även till amerikanska grupper som Husker Du, All/Descendents till exempel och det är ju klart att det är ju inga dåliga förebilder om det nu är de de har som förebilder. Men det är ju i och för sig skitsamma för deras musik är riktigt bra , det är väl det som är det viktiga i detta och Awkward Age spelar den typen av punkrock som jag verkligen gillar. Mycket melodier, inte som alla andra och på samma gång väldigt lättillgänglig musik och punk är riktigt trevligt tycker jag! 20/4-2015

********

AWKWARD AGE-WE COULD BE ANYWHERE(CD)

I had not sorted out this disc in a tray before I started to listen to it but it was a nice experience, I must say. I think of the old English '80s groups (or 90s maybe it was, time goes so fast) and clearly this is music that relates to groups like Mega City Four, Senseless Things and even to American groups like Husker Du, All/Descendents for example, and it's clear that there's no bad role models if it is they they have as role models. But it is in and of itself heck of their music is really good, that's what that is important in this and Awkward Age plays that kind of punk rock that I really like. Very much melodies and not as all other bands and at the same time very accessible music and punk is really nice I think! 20/4-2015