A WITNESS-THREAPHURST LANE(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 88VP)

Den här gruppen vet jag egentligen ingenting om utan att gitarristen Rick Aitken dog i oktober 1989 och att de kom från Stockport utanför Manchester. Inledningsvis blir det en grupp The Fall som blir beröringspunkten för det känns som om A Witness hade ganska mycket gemensamt med just den gruppen för deras sound är liknande deras men man kan även höra att senare indiepopgrupper som Blur och Pulp säkert har lyssnat en del på A Witness för det finns lite av samma lekfullhet i deras musik. Så det blir en svindlande upplevelse att lyssna till de 18 låtarna med gruppen för deras lekfullhet kanske kan tyckas för mycket i så många låtar men det känns helt okej efter den här timman. 23/8-2011

******

A WITNESS-THREAPHURST LANE(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 88VP)

This group I actually don´t know anything about except that the guitarist Rick Aitken died in October 1989 and that they came from Stockport, Manchester. In the beginning it is a group like The Fall which is the touching point it feels like and they have a lot of things in common with that group it feels like and you can hear later indiepopgroups as Pupl and Blur also and they have surely listened a lot to A Witness because it´s a little bit of the same playfulness in the music. So it becomes a really bubbling experience to listen to the 18 songs with the group because their playfulness is maybe too much many people thing but it feels really Ok after this hour. 23/8-2011