AWESOME AND THE ASSKICKERS-SHUT UP(CD-AAK RECORDS 2008) Vilket skrålande det är på den här gruppen. Visst är det punkigt men är det så bra? All punk är inte bra och AAK tillhör en grupp som inte är så bra tycker jag. Visst finns här fart och fläkt men det fattas något och jag får GG Allin feeling på det på något sätt. 999:s Nasty Nasty får lite stryk här och även Captain Sensibles Happy Talk men jag skall inte vara så stygg mot gruppen men jag tror och hoppas att det är en skämtgrupp annars skulle jag inte uppskatta detta alls.(FEM) 13/1-09

AWESOME AND THE ASSKICKERS-SHUT UP(CD-AAK RECORDS 2008) What a lot of shouting it is in this group. Sure it´s punky but it is good? All punk isn´t good and AAK belongs to that group which isn´t so good I think. Sure it´s speed here but I think it´s missing something and I get a GG Allin feeling somewhere. 999:s Nasty Nasty get some hits here and so is also Captain Sensibles Happy talk get but I shall not be so nasty to this group and I believe and hope that this is a funpunkgroup otherwise I should like this at all.(FIVE) 13/1-09