AVENGED SEVENFOLD-WAKING THE FALLEN-RESSRECTED(CD-HOPELESS RECORDS)

Hopeless Records always sent me their record back in time but here I got the “new” Avenged Sevenfold with some new songs, some demos, different versions and some livestuff..plus en dokumentär men den kan jag inte se än för jag har inte fått den fysiska versionen ännu… Jag gillade ju Avenged Sevenfold från början och då spelade de lite “punkigare” men numera är det ju ren metal som är grejen men nu när en grupp som Metallica tar ut svängarna för mycket ibland(tanker på Lulu till exempel) så kanske detta är gruppen som tar över? Jag tycker mig nog se tendenser till det och det gör ju att metallen får en helt annan publik egentligen för när folk som kommer från hardcore så känns det som om texter och musik blir så mycket bättre och med denna tyngden som gruppen har kör de över det mesta. Då får man ändå tänka på att denna skiva kom så tidigt som 2008. En del av livelåtarna kommer från 2004 och det är kul att höra utveckligen från då även om potentialen har funnits hela tiden.  28/8-2014

********

AVENGED SEVENFOLD-WAKING THE FALLEN-RESSRECTED(CD-HOPELESS RECORDS)

Hopeless Records always sent me their record back in time but here I got the “new” Avenged Sevenfold with some new songs, some demos, different versions and some livestuff..plus a documentary but I can not see yet because I have not got the physical version yet ... I liked the Avenged Sevenfold from the beginning and then they played a little "punkier" but nowadays it's pure metal that is the thing, but now that a group Metallica will overshoot much sometimes (thinking on Lulu for example) so maybe this is the group that takes over? I think I probably see tendencies to it, and so does the metal get a totally different audience really for when people who come from the hardcore, it feels as if the lyrics and the music is so much better and with this weight that the group has run the above it most part. Then you still think that this album came as early as 2008. Some live songs come from 2004, and it's fun to hear the evolution from then even if the potential has existed all along. 28/8-2014