AUXILIA-FROM ASHES RISE THE PHOENIX(CD)

Wow, många av skivorna jag får brukar jag ha ute där jag tränar och lyssna på samtidigt som jag tränar. Jag tog ut denna sexlåtars 24 minuters skiva med Auxalia idag. När man lyssnar till detta får man ett träningspass som man sent ska glömma för deras snabba och väldigt tuffa metal är svår att värja sig emot. Jag gillar verkligen deras sound. Allt ifrån de jävligt tunga trummorna som är deras signum tycker jag och ger de en ganska egen stil som jag dras till, till sångarens råa röst som låter som om han kommer direkt från helvetet och detta på ett positivt sätt och det känns riktigt härligt att lyssna till detta måste jag säga. Har säkert gått ner ett par kilo efter en träning med denna metallkoloss och jag njuter än en gång av skivan och sätter på den igen. 30/5-2015

********

AUXILIA-FROM ASHES RISE THE PHOENIX(CD)

Wow, a lot of the records I get, I usually have out there where I practice and listen to while I train. I took this sixsongs 24-minute disc with Auxalia today. When you listen to this, you get a workout that you will not forget for their fast and very tough metal are difficult to defend against. I really like their sound. Everything from the damn heavy drums that are their hallmark, I think, and they provide a pretty style that I'm attracted to, to the singer's raw voice that sounds like he comes straight from hell and this in a positive way and it feels really great to listen to this I must say. Has certainly lost a few kilos after a workout with this metal behemoth and I enjoy once the disc and turn it on again. 30/5-2015