AUTUMN OFFERING-EMBRACE THE GUTTER(CD-VICTORY RECORDS VR 263/BORDER) The Autmn Offering har ett jävla underligt namn egentligen men deras musik är mer direkt in i hjärtat tycker jag. Deras musik och stil har väl lite av domedagsstämning över sig och vad sägs om det som står i skivan ABANDON ALL HOPE. Här finns influenser både från hårdrock och hardcore och lite stänk av punk finns säkert också. Jag tänker lite på när English Dogs försökte sig på hårdrock , det blev inte så bra, jag tror det var såhär de ville låta. Jag tycker verkligen de lyckas i sitt uppsåt att göra musik som låter stygg men ändå ha melodier i det hela. Det enda jag undrar är vilken typ av människor de drar till sina konserter.(SJU) 31/5-06

AUTUMN OFFERING-EMBRACE THE GUTTER(CD-VICTORY RECORDS VR 263/BORDER) The Autmn Offering have a fucking odd name I think but their music is more direct into my heart I think. Their music and style have a little bit of doomsdaystyle over them  or what to say about the words which is written in the booklet. ABANDON ALL HOPE. Here we have influences from both heavy metal and hardcore and some stains from punk is surely there too. I think a little about English Dogs when they tried to do heavy metal, it didn´t became so good, I think it was this way they wanted to sound. I really think that they manage to do what they wanted to do and they do music which sounds really nasty but they have melodies in the music and that is good. The only thing I wonder is which type of people they have on their concerts.(SEVEN) 31/5-06