AUKTION-D BEAT ROCK N ROLL MAYHEM(CD-CAGE MATCH 026/WASTED SOUNDS)13 låtar på 21 minuter , det går fort det. Jag fick känslan av att detta skulle låta som Protestera och det är väl inte en helt fel beskrivning, Mycket av detta beror på att det både är en tjej och en kille som sjunger i gruppen och att de spelar hardcore. Det enda som är synd med en sådan här grupp är att man inte hör vad de sjunger alltid men då är det tur att det finns texthäften. Texterna behandlar det mest men har oftast ett politiskt budskap men även vegetarisk mat får en hyllningssång. Det är skönt att höra sådan här musik för den rensar huvudet och skönt med grupper som tar så här mycket ställning till saker och ting. Hey Kid är en tänkvärd text för oss gamla punkare som har skivor som är värda tusentals kronor.(ÅTTA) 18/8-05

AUKTION-D BEAT ROCK N ROLL MAYHEM(CD-CAGE MATCH 026/WASTED SOUNDS)13 songs in 21 minutes, it goes really fast,. I got the feeling that this should sound like Protestera and that´ås not a wrong description. Much of this depends on that is one male and one female voice which sings in the group and that they play hardcore. The only thing which is a shame with a group like this is that you don´t can hear what they sing about but then we´re lucky that we can get a lyricsheet. The lyrics is about things we´re used to hear but they have almost always a political styled style but even vegetarian food have got a tributesong. It´s nice to hear this type of music because it is cleansing my head and it´s nice with groups which shows their opinion about different things. Hey Kid is a really good lyric for us old punks which have records which is worth a fortune.(EIGHT) 18/8-05