AUF BEWÄHRUNG-ZURUCK AUF START(SINGEL-RIOT KIDS)

En skiva med tysk musik på vinyl…varför inte? Jag vet inte om det är fel på min nedladdning men det är ganska dåligt ljud eller rättare sagt distat ljud på mina låtar men det låter i alla fall riktigt bra i bakgrunden. Det är ju tysksjungen punkrock och det är ju något som jag uppskattar….det vet ni väl vid det här laget. Kanske inget nytt under solen men Auf Bewährung är en grupp som verkligen förvaltar det tyska punkarvet på ett ypperligt sätt och jag tror säkert att ni som gillar Toten Hosen och lite tuffare tysksjungen punk kommer att välkomna detta med öppna armar. Jag gör det i alla fall och alla nya band som jag inte har hört och som låter så här bra är alltid välkomna. 4/12-2014

*******

AUF BEWÄHRUNG-ZURUCK AUF START(SINGEL-RIOT KIDS)

A record of German music on vinyl ... why not? I do not know if that's wrong with my download but it's pretty bad sound or rather distorted sound on my songs but it sounds anyway really good in the background. It is sung in German punk rock and that's something I appreciate ... it knows you well by now. Perhaps nothing new under the sun but Auf Bewährung is a group that really manages the German punk heritage in a great way and I'm sure that you, like Toten Hosen and tougher German sung punk will welcome this with open arms. I do it anyway and all the new bands that I have not heard and that sounds this good is always welcome. 4/12-2014

AUF BEWÄHRUNG-SCHNAUZE VOLLI(CD-RIOT KIDS RECORDS AB 002)

Tyska gruppenAuf behäwrung har ett namn som förpliktigar tycker jag för tysk punk är ju och förblir en av mina favoriter. Inga problem här för den här gruppen låter riktigt bra. Det går fort och de verkar ha riktigt kul när de spelar och jag tror säkert att den här typen av punkrock är en punkrock som gillas av många och alla som är inne på punk och framförallt tysk punkrock. Det är ju jag och jag tror verkligen på gruppen. Det är låtar som alla går att sjunga med i även om jag inte alltid fattar vad som sjungs men tyska språket är ju som ni vet en favorit när det gäller punkrock. Kanske inte av de allra bästa banden från Tyskland men de tillhör i alla fall skiktet av band som får många spelningar hemma hos mig. Vet faktiskt inte vilka jag skall jämföra med. 31/10-2014

*******

AUF BEWÄHRUNG-SCHNAUZE VOLLI(CD-RIOT KIDS RECORDS AB 002)

German group Auf behäwrung has a name that obligates think of German punk's and remains one of my favorites. No problem here for this group sounds really good. It goes fast and they seem to have fun when they play, and I'm sure that this kind of punk is a punk liked by many and all who are on the punk and especially German punk rock. It's me and I really believe in the group. There are songs that everyone can sing along to, even if I do not always understand what's sung but the German language is, as you know, a favorite when it comes to punk rock. Maybe not of the very best bands from Germany, but they belong anyway layer of bands get many gigs in my home. Really do not know what I should compare with. 31/10-2014