AUDIOSLAVE-REVELATIONS(CD-EPIC 82796 97728 2) Audioslave är säkert en grupp som många kommer att dissa och blanda ihop med andra nu-metal band eller så. Chris Cornell har lyckats få ihop en grupp här som rockar tungt men det blir väl egentligen aldrig hårdrock i den rätta bemärkelsen. Danko Jones är ett band som jag kommer att tänka på och en hårdare Lenny Kravitz kanske. Det är kanske inga direkta hitlåtar på skivan och det gillar jag för på det sättet får man bort den kommersiella stämpeln som annars skulle kunna stå i pannan på gruppen. Det kanske är så att de vill vara kommersiella men trovärdigheten blir större på detta vis.  12 låtar fyllda av rock n roll kan vi väl nöja oss med att säga.(SJU) 22/9-06

AUDIOSLAVE-REVELATIONS(CD-EPIC 82796 97728 2) Audioslave is surely a group which many will be saying that they´re shit and they will be connecting them with another nu-metal bands or so. Chris Cornell have managed to get together a group which rocks heavy but it never become heavy metal in the right description.  Danko Jones is a band which  think about in the first place and a harder style of Lenny Kravitz maybe. It's no direct hitsongs on the record and that I like because then you can get lost of the commercial style which would be the sign for the group otherwise. It's maybe so that they wants to be commercial but the trustworthy become bigger in this way. 12 songs filled of rock n roll can we be satisfied with.(SEVEN) 22/9-06