AUDIO LABORATORY(CD-FIREWORK EDITION RECORDS FER 1040) Jag köpte en hel del sådan här förr I tiden men förstod det aldrig, 23 Skidoo, Throbbing Gristle, udda Psychic TV och så vidare. En massa ljud av diverse slag, röster som mumlar något ohörbart ibland och ganska ointressant ”musik” eller ljud kanske man skall kalla det.  Det är medlemmar från Soundtrack of Our lives och Lucky People Center men det blir väl egentligen inte bättre av det. When you grow to heaven har gjorts av Ebbot och den är ju ganska bra efetrsom det finns sång på den och lite Zappa stuk sådär men annars……(FYRA) 11/3-03

AUDIO LABORATORY(CD-FIREWORK EDITION RECORDS FER 1040) I bought a whole lot of this stuff long back in time but I never understood it, 23 Skidoo, Throbbing Gristle, some odd Psychic TV and so on. A lot of sounds, voices that you can´t hear and really uninteresting music or sound you should maybe call it. It´s members from Soundtrack of our lives and Lucky People Center but it´s not better due to that fact. When you grow to heaven have been done by Ebbot and that´s really good if you compare to the other stuff because it´s a little vocals on that and it´s a little bit of Zappa here too, but otherwise….(FOUR) 11/3-03