AUDIO KOLLAPS-MUSIC FROM AN EXTREME,SICK WORLD(CD-CRIMES AGAINST HUMANITY RECORDS CAHRECS025) Ännu ett tyskt band som sjunger både på tyska och på engelska. Riktigt bra skivtitel detta för det är ju känslan man får när man sätter på skivan. För hur fan kan man spela så här fort utan att fuska? Det är nästan så att Nasum kan slänga sig i väggen för den här typen av grindcore var längesedan jag hörde. Totalt rens kan man kalla det för det är precis vad det är. Man känner sig helt slut i kroppen efter en halvtimme med gruppen. (SEX) 17/12-04

AUDIO KOLLAPS-MUSIC FROM AN EXTREME,SICK WORLD(CD-CRIMES AGAINST HUMANITY RECORDS CAHRECS025) Another german band which sings both in English and in german . really good recordtitle because this is the feeling you get when you put on the record. Because how the fuck can you play this fast without cheating? It´s almost so that Nasum can hit themselves into a wall because this sort of grindcore was a long time since I heard. Totally cleansing is what you can call this and it´s precisely what it is. I feel really empty in my body after this half an hour with the group.(SIX) 17/12-04