ATTICK DEMONS-DAYTIME STORIES…NIGHTMARE TALES(CD-ROCK OF ANGELS ROR2013CD)

 

Detta grekiska skivbolag fortsätter att spotta ut metalskivor på löpande band. Det är alltid kompetent metal de ger oss med sina skivor och det handlar ofatre om traditionell powermetal eller vad man ska kalla den än om thrash, metalcore etc. De har hittat sin genre om man säger så och det har Attick Demons också gjort. Jag har ju som ni vet börjat uppskatta den här typen av metal mer de senare åren och det kanske beror på att jag gillade metal mycket innan punken kom. Så det är väl lite regress i mitt tyckande för jag vet att ett vtag avskydde jag powermetal. Men det finns saker som man kan gilla med det och det är lätt att sjunga med i och finns ofta bra melodier och det har Attick demons också lyckats med. Atticks Demons kanske inte utmärker sig med någon musik som är speciellt udda utan låter bra och vassa som powermetalband. Så varför inte kolla in detta portugisiska band! 18/9-2020


******

ATTICK DEMONS-DAYTIME STORIES…NIGHTMARE TALES(CD-ROCK OF ANGELS ROR2013CD)

This Greek record company continues to spit out metal records on assembly lines. It is always competent metal they give us with their records and it is more about traditional power metal or what you should call it than thrash, metalcore etc. They have found their genre if you say so and so have Attick Demons. As you know, I have started to appreciate this type of metal more in recent years and it may be because I liked metal a lot before punk came. So there's a bit of regression in my thinking because I know that for a while I hated power metal. But there are things that you can like about it and it is easy to sing along to and there are often good melodies and Attick demons have also succeeded. Atticks Demons may not stand out with any music that is particularly odd but sounds good and sharp as a power metal band. So why not check out this Portuguese band! 18/9-2020