ATTENTAT-DET BLIR SOM DET BLIR(LP-BUSY BEE BBP125)

Så kom den äntligen, nya LP:n med Attentat och det är ett band som har utvecklats till det bättre tycker jag. Man får så mycket vibbar till det gamla tidiga och hungriga Attentat och då menar jag inte att de låter som förr men det känns som om energin har kommit tillbaka i gruppen och efter Jönsson sjukdomstid har de blivit ännu ivrigare att göra något riktigt bra! Punk som den ska låta tycker jag och även om Attentat alltid har haft låtar med allsångskaraktär, nästan alltid dragit folk så därför ska det bli riktigt roligt att se konserten den 4:e november med dem. Tänk Negativt är en underbar låttitel för det ska alltid tänkas positivt men det är svårt att göra det i dagens samhälle så varför inte tänka negativt så kanske saker blir bättre. Några låtar har vi redan hört som Jag älskar dig inte nåt mer och Första dagarna i maj och det vet vi ju redan att det är bra låtar. Siken har nog skakat liv i gubbarna också kan jag tänka mig och nu har de ju utökat bandet med en 29-årig basist också och sänkt medelåldern. Mindre Modiga Män är en låt som har det typiska Attentat-soundet. I Que Sera Sera har de fått in lite rytmer som vi inte är vana att höra. Kanske inte min favoritlåt men kan säkert bli en allsångsklassiker. Jag älskar inte dig nåt mer är en riktigt ösig sak som jag har lyssnat mycket på innan och Jönsson låter piggare än någonsin på denna skiva!  Jag kan ha fel börjar lite lugnt och har en skön gitarr som larmar på lite grand och när den sätter igång och den texten är så rätt i prick på alla idioter som rösta på SD och liknande. Några av låtarna handlar om Jönsson och hans sjukdom och hans känslor om detta som i Den döende Mannen och Ett enskilt rum på Östra Sjukhuset. Jag bara älskar som gaisare hans kommentar om att han trodde han var i himlen när han vaknade upp och GAIS ledde tabellen. De hade ju blås på sin gamla låt Fågel och det är något som visar upp sig och stärker några av låtarna även på den här skivan…Ni ska få se är nog en av mina favoritlåtar på skivan för det är en klassisk woaah-låt som man sjunger med i med en gång när man hör den…ren och skär klass! Jag ångrar mig för Varför har ingen berättat det här för mig ger mig en styrka och jag bara älskar text och musik på den låten. Första dagarna i maj får mig nästan att tänka på Magnus Uggla i början men det blir en trallig och trevlig låt i slutändan. I Kloak har de fått in lite blås igen och jag gillar det och Kloak är en låt som jag läser texten om och om igen och blir förundrad…vem handlar detta om? Sista låten ut är Jönsson egna John Holm-låt och de kallar den Ett enskilt rum på Östra Sjukhuset och när man hör texten och läser den ryser man för det var nära att vi inte hade fött höra Jönsson någon mer gång men det var ju tur att han vann kampen. De brukar ju ha en ”ballad” på varje skiva nästan och detta är väl det närmaste vi kan kalla en ballad och det känns som om texten känns viktig för Jönsson och det gör den säkert för hans familj också som fick behålla honom. Här är det inga trötta gubbar som spelar bara för att de måste utan för att de älskar punkrock, bra texter och livespelningar. Finns inget att tveka över utan detta är ett givet köp såklart! 29/9-2023

 

********

ATTENTAT-DET BLIR SOM DET BLIR(LP-BUSY BEE BBP125)

Then finally came the new LP with Attentat and it's a band that has developed for the better I think. You get so much vibes to the old early and hungry Attentat and I do not mean that they sound like before but it feels like the energy has come back in the group and after Jönsson's illness they have become even more eager to do something really good! Punk as it should sound, I think and even though Attentat has always had songs with a sing-along character, almost always drawn people so therefore it will be really fun to see the concert on November 4th with them. Tänk Negativt is a wonderful song title because it should always be thought positive but it is difficult to do it in today's society so why not think negatively so maybe things will get better. Some songs we have already heard like Jag älskar inte dig nåt mer and Första dagarna i maj and we already know that they are good songs. Siken has probably shaken life in the guys too, I can imagine and now they have expanded the band with a 29-year-old bass player as well and lowered the average age. Mindre Modiga Män  is a song that has the typical Attentat-sound. In Que Sera Sera, they have got some rhythms that we are not used to hearing. Maybe not my favorite song but can certainly become a sing-along classic. Jag älskar inte dig nåt mer is a really cool thing that I have listened to a lot before and Jönsson sounds fresher than ever on this album! Jag kan ha fel starts a little calmly and has a nice guitar that alarms on a little bit and when it starts and the lyrics are so right on point on all idiots who vote for SD and the like. Some of the songs are about Jönsson and his illness and his feelings about this, as in Den döende mannan and Ett enskilt rum på Östra Sjukhuset. I just love as a gaisare his comment that he thought he was in heaven when he woke up and GAIS was leading the table. They had horns on their old song Fågel and it is something that shows up and strengthens some of the songs even on this album ... Ni ska få se is probably one of my favorite songs on the album because it is a classic woaah song that you sing along to right away when you hear it ... Pure and simple class! I regret because Varför har ingen berättat om det and I just love the lyrics and music on that song. Första dagarna I maj almost make me think of Magnus Uggla in the beginning, but it becomes a nice song in the end. In Kloak they have got a bit of a horns again and I like it and Kloak is a song that I read the lyrics over and over again and get amazed... Who is this about? The last song out is Jönsson's own John Holm song and they call it Ett enskilt rum på Östra Sjukhuset and when you hear the lyrics and read it you shudder because it was close that we had not had the chance to hear Jönsson any more time but it was lucky that he won the fight. They usually have a "ballad" on every record almost and this is probably the closest we can call a ballad and it feels like the lyrics feel important to Jönsson and it certainly does for his family as well who got to keep him. Here there are no tired guys who play just because they have to, but because they love punk rock, good lyrics and live shows. There is nothing to doubt about, but this is a given purchase of course! 5/10-2023

ATTENTAT-PUNKFESTIVAL(DIGITALT)

Punkfestival har man ju varit på många och Attentat har spelat på många också genom deras 45-åriga karriär. Den 4 november är det dags igen tillsammans med Slobobans och Slaveriet. Köp biljett innan de tar slut! Den här låten kommer att komma ut efter midnatt 7-8/9-2023…in och lyssna för fan! Det har hänt en del i Attentat sedan förra släppet, Jönsson har ju varit riktigt dålig som många vet, Crippas har kommit tillbaka och Siken har tagit över gitarren från Patrik. Nu till nya låten Punkfestival från albumet Det blir som det blir som släpps den 6 oktober.  Det är så skönt att lyssna på de nya Attentat-låtarna för det känns som om de har gått tillbaka lite till sina punkrötter och låter tuffare än på länge och jag vet inte om det är konstellationen som sådan som får det att låta så bra. En riktigt distad gitarr i början och man tänker tillbaka på Ge fan i mej och det ljudet i början. Att det sedan handlar om en punkfestival är ju uppenbart. Jönsson sjunger med sin karakteristiska röst och allt är nästan som förr…fast ännu bättre…en låt som kommer att bli en framtida klassiker och det är så skönt med att ”gamla” punkare kan låta så här bra efter alla dessa år och att det låter verkligen vitalt. Längtar efter konserten och efter nya LP:n…. 7/9-2023

 

********

ATTENTAT-PUNKFESTIVAL(DIGITALT) 

Punk festival has been to many and Attentat has played on many also throughout their 45-year career. On November 4, it is time again together with the Slobobans and Slaveriet. Buy tickets before they run out! This song will come out after midnight 7-8/9-2023... Tune in and fucking listen! A lot has happened in Attentat since the last release, Jönsson has been really bad as many know, Crippas has come back and Siken has taken over the guitar from Patrik. Now for the new song Punkfestival from the album Det blir som det blir which will be released on October 6th. It's so nice to listen to the new Attentat songs because it feels like they have gone back a bit to their punk roots and sound tougher than in a long time and I don't know if it's the constellation as such that makes it sound so good. A really distorted guitar in the beginning and you think back to Ge fan I mej and that sound in the beginning. That it is then about a punk festival is obvious. Jönsson sings with his characteristic voice and everything is almost as before... but even better... A song that will become a future classic and it is so nice that "old" punks can sound this good after all these years and that it sounds really vital. Longing for the concert and for the new LP.... 7/9-2023

ATTENTAT-LYSANDE UTSIKTER(SINGEL-RYKKMAN RECORDS RYKK42)

Tack Siken för den här skivan…Precis som han skrev till mig så är kanske denna skiva och låtar den mest punkiga Attentat har gjort på många år. Jag älskar dig inte nåt mer ä ren låt som faktiskt påminner mig lite om Mimikry och det är faktiskt en komplimang för det är en grupp som jag verkligen gillar. Attentat har jag ju följt alla år de har spelat och de är nog det band som jag sett flest gånger i mitt liv. Det känns lite som om de fått en nytändning och låten Dagen demokratin dog är ett bra exempel på det med sitt snabba punkiga sound. En av Attentats bästa låtar? Låten på den här skivan som är typiskt Attentat-sound är väl Anarki i stan för där låter Jönsson som han alltid gjort och det är bra kör på låten. Attentat är väl ett av de mest ärliga band som funnits och finns i Punksverige känns det som och det är skönt att denna singel äntligen har hittat in i min samling! 14/3-2023

 

********

ATTENTAT-LYSANDE UTSIKTER(SINGEL-RYKKMAN RECORDS RYKK42)

 Thanks Siken for this record... Just as he wrote to me, perhaps this record and songs are the most punky Attentat has made in many years. I don't love you any more than a song that actually reminds me a bit of Mimikry and it's actually a compliment for the is a group that I really like. I've followed all the years they've played and they're probably the band I've seen the most times in my life. It feels a bit like they've been given a fresh start and the song Dagen demokratin dog is a good example of that with its fast punky sound. One of Attentat's best songs? The song on this record that is typical Attentat-sound is probably Anarki i stan because there Jönsson sounds like he always did and it's good chorus on the song. Attentat is probably one of the most honest bands there has been and is in Punksweden it feels like and it's nice that this single has finally found its way into my collection! 14/3-2023

ATTENTAT-PUNKHJÄRTA(CD/LP-RYKKMAN  RYKK 35/BUSY BEE PRODUCTION BBP057CD/HOT STUFF)

Den här skivan tillhandahåller Hot Stuff i 200 ex i den ovanliga färgen rosa på LP om någon vill ha det. Annars finns den på svart LP eller på CD i andra butiker. Detta är också första LP/CD:n utan Crippa och numera spelar Siken bas men på denna skiva är det bade Siken och Gunnar Frick som trakterar basen. Jönsson har hunnit bli över 60 år men han låter lika ung och arg som vanligt. Texterna behandlar som vanligt vanliga samhällsproblem och musiken är typisk Attentat-musik så jag tror de flesta kommer att bli nöjda av de gamla fansen. Den utlämnande Punkhjärta är riktigt bra med en text som behandlar Jönsson från start fram tills nu…och vi är nog många gamla punkare som känner igen oss där. Bara nio låtar tyvärr på skivan och jag skulle vilja ha några mer för Attentat är en grupp som alltid frambringar det bästa ur mig och då vill jag ha ännu mer. Detta är ingen hardcorepunk men det är punk med hjärta och med killar som brinner för den. I Pissa på har de till och med fått till en reggae-liknande sak och så har jag inte hört dem förr även om den har spår av riktigt snabb punk ibland. Läs texten och begrunda. I Esmeralda har de lyckats få till en ballad i typisk Attentat-anda. Så jag tror inte någon trogen Attentat-fan kommer att bli besviken…21/8-2019

********

ATTENTAT-PUNKHJÄRTA(CD/LP-RYKKMAN  RYKK 35/BUSY BEE PRODUCTION BBP057CD/HOT STUFF)

This record provides Hot Stuff in 200 copies in the unusual color pink on LP if anyone wants it. Otherwise it is available on black LP or on CD in other stores. This is also the first LP/CD without Crippa and now Siken plays bass but on this record it is both Siken and Gunnar Frick who treats the bass. Jönsson has become over 60 years, but he sounds as young and angry as usual. The lyrics deal with common social problems as usual and the music is typically Attentat music so I think most will be satisfied which are old fans. The rendering Punkhjärtais really good with a text that deals with Jönsson from start to today ... and we are probably many old punks who recognize us there. Only nine songs unfortunately on the record and I would like some more because Attentat is a group that always brings the best out of me and then I want even more. This is not a hardcore punk but it is punk with heart and with guys who are passionate about it. In Pissa på, they've even gotten to a reggae-like thing which I haven't heard them before, even though it has traces of really fast punk sometimes. Read the text and ponder. In Esmeralda, they have managed to get a ballad in the typical Attentat spirit. So I don't think any loyal Attentat fan will be disappointed ... 21/8-2019

ATTENTAT-SVART FÅR I 40 ÅR(CD-RYKKMAN RECORDS RYKK32)

Kul med dessa inspelningar eftersom jag var på båda två. 9 låtar från Pustervik 2013 och sju låtar från Musikens Hus 2010. Jag älskar Attentat och har alltid gjort och de är bra på skiva men det är live de gör sig som allra bäst så därför ska det bli kul att höra på denna liveskiva som de ger ut till sitt 40-års jubileum. Det blandas med nyare låtar från den senaste skivan med låtar som Occupy Wall Street, Gå i taket och Gilla mig och de blandas upp med gamla klassiker som Bonden Byråkraten…, Unga & många, Ge Fan i mej och Manskomplex och till och med en av de tidigaste låtarna Pissa på en discofrissa(är det den bästa låttiteln någonsin?). Riktigt bra ljud och jag blir överraskad av detta…Jag vet inte varför men det är ett ljud som verkligen låter live på samma gång som det är god kvalitet måste jag säga. Man hör att de här killarna har varit med ett tag och det är kul att höra att de har utvecklats så mycket men aldrig sviker punken. En konsert med Attentat är alltid bra och jag har nog sett 15-20 konserter genom åren med dem och de har alltid levererat och det bevisar denna skiva också. Så som jag sade är det extra kul att jag var på båda dessa konserter men även ni som inte var där kommer att ha behållning av detta! 13/4-2018

********

ATTENTAT-SVART FÅR I 40 ÅR(CD-RYKKMAN RECORDS RYKK32)

Fun with these recordings because I was on both of them. 9 songs from Pustervik 2013 and seven songs from Musikens Hus 2010. I love Attentat and have always done and they are good on record but it's live they are doing the best, so it will be fun to listen to this live-disc that they give out on their 40th anniversary. It mixes with newer songs from the latest disc with songs like Occupy Wall Street, Gå I taket and Gilla mig, and they are mixed up with old classics like the Farmer Byråkraten Bonden Byråkraten…, Unga & många, Ge Fan i mej and even one of The earliest songs Pissa på en discofrissa (is it the best song title ever?). Really good sound and I'm surprised by this ... I do not know why but it's a sound that really sounds alive at the same time as it's good quality I have to say. It is apparent that these guys have been around for a while and it is fun to hear that they have developed so much but they never abandon punk. A concert with Attentat is always good and I have probably seen 15-20 concerts over the years with them and they have always delivered and it proves this record as well. As I said, it's extra fun that I was at both of these concerts but even those who were not there will have a hold of this! 13/4-2018

ATTENTAT-FY FAN!(CD-RYKKMAN RECORDS RYKK 16)

Första skivan från Attentat på många många år och det är lite lustigt att det faktiskt är den bästa fullängdaren de har gjort tycker jag. Attentat har ju gjort många bra låtar men jag tycker nog att denna ”LP” är den mest homogena de har gjort och de låter tyngre än vad de någonsin gjort och framförallt argare och det är kul att lyssna till Jönssons stämma som fortfarande brinner för orättvisor etc. En del låtar har ju redan givits ut digitalt och jag hade ju turen att få höra denna skiva redan för nästan ett år sedan och har jag längtat eller. Det var värt all längtan och det finns inte en dålig låt på plattan. Sista låten är Attentats svar på Thåströms The Haters men på ett mycket fyndigare vis där mycket gamla låt och albumtitlar blandats in…Hyllningen till Majorna är superb i Majorna Rock City….och Clash tendenserna i Fattiga och Rika är jävligt fräck….Prins är ju jävligt tung på något sätt och det är nog det tyngsta de gjort. Dö Som en hund är en fantastisk kaskad av ilska….jag älskar det…Gilla mej har en saxofon och det är jag svag för och det är en typisk Attentat-låt…..Sweet & Slade som är gamla idoler till Jönsson får också en hyllning och Stor grabb är väl låten som mest påminner om tidiga Attentat på något sätt och även här får blåset lite plats….härligt….Denna skivan kommer att rulla många gånger de närmsta månaderna. 3/2-2013

*********

ATTENTAT-FY FAN!(CD-RYKKMAN RECORDS RYKK 16)

The first record from Attentat in many mnay years and it´s a little bit funny because this is the best fullength they have done I think. Attentat have done many good songs but I think that this “LP” is the most homogenic they have done and they sound heavier than they ever have done and they´re angrier and it´s fun to litsne to Jönsson voice which stills burns for unfair things and unjustices etc. Some of the songs have been given out digitially already and I had the luck to hear this record a almost a year ago and I have been longing for this one. It was worth of all the longing and there isn´t any bad song on the record- The last song is Attentats answer on Thåströms song The Haters but in a much more funny way there many song and albumtitles comes up in the lyrics…The tribute to Majorna is superb in Majorna Rock City…and the Clash tendencies in Fattiga och Rika is really cool…Prins is really heavy in some way and it´s among the heaviest thing they ever have done. Dö som en hund is a fantastics cascade of angriness…I love it. Gilla Mej have a saxophone and that `m really weak for and it´s a typical Attentat-song…Sweet & Slade which is old idols gets a tribute here too and Stor Grabb is the songs which reminds me most of early Attentat in some way and also here the horns gets some space…marvellous. This record will go on for months in my stereo. 3/2-2013