ATTAK-ZOMBIES(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

 

En av världens bästa punkplattor och en av världens bästa punkgrupper och tyvärr tror jag att den här gruppen inte är så välkänd. Med ett sound som influerats av Blitz tycker jag eller rättare sagt de har samma influenser som Blitz och jag tror det är basspelandet som gör att det låter så. Det är svårt att beskriva helt varför jag tycker det är så bra…men det finns en känsla i det de gör och att Attak inte gjorde mer skivor är i alla fall något som jag känner mig leden för. För punklåtar i denna stil som man kan sjunga med i mest hela tiden är verkligen något att sträva efter och den som inte sjunger med i Young and proud finns nog inte i punkvärlden! Ett givet köp om du inte har den och deras snabba version av Wild Thing är bara den värd pengarna! ¾-2017


*********

ATTAK-ZOMBIES(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

One of the best punk records and one of the best punk groups, and unfortunately, I think that this group is not as well known. With a sound influenced by Blitz, I think, or rather they have the same influences as Blitz and I think it's the bass playing process that makes it sound so. It's hard to describe quite why I think it's so good ... but there is a sense in what they do and that Attak didn´t do more discs in any case something that I feel bad. Because punk songs in this style that you can sing along to most of the time really is something to strive for and who does not sing along in Young and proud are probably not in the punk world! A given purchase if you do not have it and their quick version of Wild Thing are only worth the money! ¾ 2017