ATREYU-A DEATH GRIP ON YESTERDAY(CD--VICTORY RECORDS VR 267/BORDER)5 killar, två gitarrer, en trumma, en bas och sångröst….producerad av en producent som gjort Korn, Staind, Velvet Revolver mm innan…De ligger inte så långt ifrån nyss nämnda grupper och det känns som om de ligger lite utanför Victorys vanliga stil. Här känns det mer kommersiellt på något sätt. För visst är det nu-metal på samma sätt som de stora grupperna i genren och visst gillar jag det men det är inget nytt. Kanske den lugna The theft kan bli något…….men annars känns den lite tråkig.(SEX) 8/3-06

ATREYU-A DEATH GRIP ON YESTERDAY(CD--VICTORY RECORDS VR 267/BORDER)5 guys, two guitars, one drum, a bass and one voice….produced by a producer which have produced bands like Korn, Stain, Velvet Revolver and so on  before….They don´t so far away from the mentioned groups and it feels like if they outside of Victorys usual things. Here it feels a little bit more commercial in some way. Because it´s nu-metal in the same way as the big groups in this style and sure I like it but it´s nothing new. Maybe the calm one The Theft can be something….but otherwise it´s a little bit boring.(SIX) 8/3-06