ATOMIC PSYCHOPATH-THE ALBUM(CD)

En DIY-release som så många andra som jag får just nu…Det är ganska distad musik i punkgenren som Atomic Psychopath spelar och jag får en känsla av tidig amerikanska hardcore. Det går ganska fort och det är som sagt väldigt distat men helt klart är det välspelat på ett slarvigt sätt om ni förstår vad jag menar. Jag menar att det är fräckt ljud på skivan och att det framförallt är väldigt punkigt ljud. Om ni vill ha en grupp som inte bryr sig om regler för hur saker och ting skall låta men ändå spelar punk på ett traditionellt amerikanskt vis så kolla in denna grupp med en gång. 28/1-2015

*******

ATOMIC PSYCHOPATH-THE ALBUM(CD)

A DIY release that so many others that I get right now ... It's quite distorted music in the punk genre Atomic Psychopath play and I get a feeling of early American hardcore. It goes pretty fast and it's like I said very distorted but clearly it is well played in a sloppy way, if you know what I mean. I think it is brazenly sound on the record and that it is above all very punky sound. If you want a group that does not care about rules for how things should sound but still play punk in a traditional American way then check out this group once. 28/1-2015

ATOMIC PSYCHOPATH-SHUT UP AND LISTEN(CD)

Tre stycken album på en och samma CD och det är Original Garage Tapes från 2012, 3 track demo från 2013 och Live album # 1 från 2013. Detta kanske inte är världens mest välproducerade skiva men det är en av världens mest punkiga skivor kan jag tänka. Deras skramliga punkrock är riktigt trevlig att lyssna till trots att ljudet kanske inte är det bästa men det är kanske därför det är garage tape, demo och live som är namnen på de här inspelningarna. Det är ju tanken som räknas brukar man ju säga och det har verkligen Atomic Psychopath anammat för deras musik har en tanke och även om ljudet kanske inte är det bästa. Jag gillar nog bäst demon från 2013 där de spelar en väldigt distinkt och snabb hardcore tycker jag med stora punkinslag. Liven är mer med som kuriosa tycker jag eftersom jag inte är så förtjust i liveskivor. 28/1-2015

******

ATOMIC PSYCHOPATH-SHUT UP AND LISTEN(CD)

Three albums on one CD and it's Original Garage Tapes from 2012, three track demo from 2013 Live Album # 1 from 2013. This may not be the most well-produced album, but it is one of the world's most punky discs I can think of . Their rattling punk rock is really pleasant to listen to even though the sound may not be the best but maybe it's because it's underground tapes, demo and live as are the names of these recordings. It's the thought that counts they use to say and it has really Atomic Psychopath embraced for their music has a thought and although the sound may not be the best. I think I like best demo from 2013 where they play a very distinct and fast hardcore, I think with big punk elements. The live are more of a curiosity, I think because I am not so fond of live recordings. 28/1-2015