ATOM AGE-HOT SHAME(CD)

Skivan är producerad av gruppen själv men självaste Blag Dahlia har varit med på ett horn där. Jag får en känsla av att denna grupp har lyssnat en hel del på våra svenska grupper som Hives, Backyard Babies, Hellacopters och den typen av band men jag kanske har fel. Men jag gillar verkligen deras sound som mixar nutid med dåtid och med nutid menar jag attityd, sound och ljudstil och med dåtid tänker jag garagerock, 60-talsmusik och punk i en salig blandning. De har väldigt mycket attityd och väldigt taggiga gitarrer och låtarna är ganska snabba och jag gillar att det låter som om de har en orgel i bakgrunden. Jag vet inte om de har det men det ger i alla fall gruppen ett ganska eget sound trots allt. 14/10-2015

*******

ATOM AGE-HOT SHAME(CD)

The album is produced by the group itself but himself Blag Dahlia has been featured on a corner there. I get the feeling that this group has listened a lot to our Swedish groups Hives, Backyard Babies, Hellacopters and the kind of band but maybe I am wrong. But I really like their sound, which mixes the present with the past and the present, I mean attitude, sound and sound style and the past, I intend garage rock, 60's music and punk in a wonderful mix. They have a lot of attitude and very jagged guitars and the songs are pretty fast and I like that it sounds as if they have an organ in the background. I do not know if they have it, but it nonetheless gives the group a quite own sound after all. 14/10-2015