ATARASSIA GRÖP-NONSPUOFERMAREILVENTE(CD-MAD BUTCHER MBR 101)Italiensk punk var ju synonymt med hardcore förr i tiden. På senare tid har det växt fram grupper med ett mer streetpunkbetonat ljud och här ligger Atarassia Gröp som klister i våra öron. Snygga körer och låtar man lätt kan sjunga med i trots att man inte kan ett spår av italienska. Ad Ogni passo är en skabetonad låt i ganska lugnt tempo och den kommer så rätt i ordning på skivan. Precis här behövde man ett lugnare parti för att sedan ösa på igen.  Ni som gillar gammal italiensk punk som Wretched, Negazione osv skall nog inte bry sig om detta men ni som gillar melodisk streetpunk, kolla in med en gång.(ÅTTA) 6/3-06

ATARASSIA GRÖP-NONSPUOFERMAREILVENTE(CD-MAD BUTCHER MBR 101) Italian punk was the same thing as hardcore once upon a time. In the later days it have grown foreward groups with a more streetpunkstyled sound and here is Atarassia Gröp as glue in our ears. Nice choirs and songs which you easy can sing along with even if you don´t can a word of Italian- Ad Ogni Passi is a skatuned song in a really slow tempo and it´s comes in the right place on the record. Precisely here it was good to have a calmer song and then they go on in the fast lane again. You who likes old Italian punk and groups like Wrteched, Negazione and son will not care about this but you who likes melodic streetpunk must check this out at once.(EIGHT) 6/3-06