ASTROTURF-IN MY OWN WORD(CD-C:\DOS>RECORDS CD 002) Den här gruppen består av Peter Bryngelsson och Karin Wistrand för att nämna några i gruppen. De spelar en väldigt udda musik och jag kan relatera till Frank Zappa för att säga något. Jag kan med en gång säga att detta inte kommer att bli någon storsäljare för det är inte riktigt radiovänligt. Jag kommer att tänka på en gammal svenska grupp som hette Ocal Waltz men ingen kommer väl ihåg dem. Jag skulle vilja att Karin sjöng lite mer men man kan inte få allt(SEX)  9/8-00 ASTROTURF-IN MY OWN WORD(CD-C:\DOS>RECORDS CD 002) This groups was made of Peter Bryngelsson and Karin Wistrand to mention some in the group. They play an odd music and I can relate it to Frank Zappa to mention something. I can say immedietely that this record not are going to sell so much because this sin´t anything the radio is going to play so often. I think of an old swdish group named Ocal waltz if someone is remembering them. I want Karin to sing some more but you can´t get everything(SIX)  9/8-00