ASTROLITES-HI SPEED ROCKABILLY(CD- HEPTOWN RECORDS HTR 026)Rockabilly är väl inte min starka sida men blev väldigt nyfiken på denna skiva när jag såg att de spelar  en Social Distortion låt….Prison Bound. Men för att nå fram till den är jag ”tvungen” att gå igenom en hel skiva med Rockabilly först.  Ganska okej faktiskt att få höra Stray Cats-liknande musik igen för det är inte så ofta man rör sig i de kretsarna. Kanske inte en skiva jag kommer lyssna på varje dag men någon dag när man vill kamma håret bakåt så kanske detta är skivan som skall ackompanjera detta drag.  Fräck verison av Prison Bound förresten.(SEX) 6/9-07

ASTROLITES-HI SPEED ROCKABILLY(CD- HEPTOWN RECORDS HTR 026)Rockabilly isn´t my strong side but I become very curios on this record when I saw that they play a Social Distortion-song….Prison Bound. But to come foreward to this song I´m “forced” to go through a whole lot of rockabilly first. Really OK actually to hear Stray Cats-similar music again because it´s not so often that I am in those styles and listen. Maybe not a record which I will listen to every day but some day I will put my hair backwards and then this maybe is the record which will give that style a music. Really cool version of Prison Bound anyway.(SIX) 6/9-07