ASTMATISK GAPSKRATT-BLACKSKATECRUSTSTREETPOPCOREPUNK (LP/CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS051)

 

Blackskatecruststreetpopcorepunk kanske är en bra beskrivning på denna norska grupp. Startar med Din verste fiende och det ä ren riktigt tuff låt som hamnar någonstans mellan metal och trallpunk på något konstigt sätt. En av de hårdare låtar som Pelle/SCKIDS någonsin släppt på senare tid. När På trynet kör igång så blir det en mer trallig punk på norska och jag gillar verkligen när band sjunger på sitt hemspråk och det blir så mycket mer trovärdigt då. Jag tycker att Astmatisk Gapskratts musik är väldig intensiv och man får aldrig en lugn stund egentligen och varför ska man ha det när det gäller punkrock? De 12 låtarna håller hög klass i sann Second Class Kids-anda och varför inte kolla in en norsk grupp om ni aldrig gjort det. Jag sjunger med i låtarna trots att jag inte alltid hör vad de sjunger men jag gillar verkligen den här gruppen. Jag tycker nog att den här gruppen har lyckats blanda ihop en del olika punkstilar precis som titeln antyder så bara det är väl mer än intressant. 4/2-2021


********

ASTMATISK GAPSKRATT-BLACKSKATECRUSTSTREETPOPCOREPUNK (LP/CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS051)

Blackskatecruststreetpopcorepunk is perhaps a good description of this Norwegian group. Starts with Din verste Fiende and it's a really tough song that ends up somewhere between metal and punk in some weird way. One of the harder songs that Pelle / SCKIDS has ever released lately. When På trynet starts, it becomes a more tralllike punk in Norwegian and I really like when bands sing in their home language and it becomes so much more believable then. I think that Asthmatic Gapskratts music is very intense and you never really get a quiet moment and why should you have it when it comes to punk rock? The 12 songs are high class in true Second Class Kids spirit and why not check in a Norwegian group if you have never done so. I sing along in the songs even though I do not always hear what they sing but I really like this group. I probably think that this group has managed to mix up some different punk styles, just as the title suggests, so that's just more than interesting. 4/2-2021

ASTMATISK GAPSKRATT-HELLER FARGRIK ENN KALD(LP-SECOND CLASS KIDS SCKIDS

 

Norsk punk har jag tyvärr inte så mycket vetskap om…I alla fall inte ny men Astmatisk Gapskratt(lustigt namn förresten) låter mig lyssna till dagens norska punk. Det är musik som man gärna sjunger med i och det är lite skön känsla att bara sjunga med och skråla ut norska ord. Musikaliskt ligger de i punkfacket såklart och en låt som Rettepenn är lite av en favorit…ganska långsam punk men med det norska språket så blir det en färgsprakande låt. Finns en hel del influenser men jag har svårt att peka på någon speciell men att det är lite äldre punk som är influenserna för AG är väl ganska uppenbart. En låttitel som Bli du ailler sliten av å spring fra probleman din är ju underbar och låten likaså…snygga körer och en sångare som låter förbannad. Inget att tveka över och SCK har gjort det igen…vadå?   Gett ut en riktigt bra skiva. 21/6-2018


********

ASTMATISK GAPSKRATT-HELLER FARGRIK ENN KALD(LP-SECOND CLASS KIDS SCKIDS

Unfortunately I do not have enough knowledge of Norwegian punk... Not at all not new but Astmatisk Gapskrattgh (funny name by the way) lets me listen to today's Norwegian punk. It's music that you like to sing in and it's a nice feeling to just sing and shout out norweigian words. Musically they are in the punk box, and a song like Rettepenn is a bit of a favorite ... quite slow punk, but with the Norwegian language it becomes a colorful song. There are a lot of influences but I have difficulty pointing someone special but that it is a little older punk that is the influence for AG is quite quite obvious. A song title, Bli du ailler sliten av å spring fra probleman din it's wonderful and the song as well ... nice chorus and a singer that sounds angry. Nothing to hesitate about and SCK has done it again ... what? Giving out a really good record. 21/6-2018